MENU

O nas

Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji (RIS), założona w 2018 roku, kieruje swoją działalność na promowanie strategii rozwoju regionalnego, która opiera się na koncepcji Inteligentnych Specjalizacji. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przede wszystkim poprzez pomoc w pozyskiwaniu różnorodnych form dofinansowania. Wsparcie to ma charakter kompleksowy, poczynając od analiz biznesowych, poprzez doradztwo strategiczne, aż po przygotowanie i realizację wniosków o dofinansowanie oraz dalsze wsparcie podczas ich wdrażania.

Fundacja aktywnie współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami wyższymi, dążąc do wzmocnienia synergii między światem nauki a sektorem biznesowym. W tym celu organizowane są różnorodne formy spotkań, szkoleń i warsztatów.
Fundacja jest członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Zasoby ludzkie i infrastruktura:
Fundacja posiada biuro w Białymstoku o powierzchni 105 m² przy ul. Celowniczej 27. Biuro dysponuje 8 w pełni wyposażonymi stanowiskami pracy, w tym komputery, telefony, wieloformatową drukarkę kolorową oraz dostęp do internetu światłowodowego 1 Gb/s. Zespół składa się z 5 osób pracujących w biurze i grupy kilkunastu specjalistów angażowanych bezpośrednio przy realizacji usług.

Mariusz Malinowski, wnosi do fundacji znaczące doświadczenie w obszarze zarządzania, HR oraz realizacji projektów z zakresu inteligentnych specjalizacji. Jego zaangażowanie w prace Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz posiadane certyfikaty Projekt Managera IPMA potwierdzają jego kompetencje menedżerskie i projektowe oraz świadczą o umiejętności skutecznego kierowania organizacją i reprezentowania jej na zewnątrz.

Urszula Hryszko, pełniąc funkcję project managera, zapewnia efektywne prowadzenie projektów, ich planowanie, wdrażanie i monitorowanie, zgodnie z wymogami umów o dofinansowanie.

Natallia Paulenka, jako specjalistka ds. projektów i audytów, zapewnia realizację projektów zgodnie z wytycznymi i wymaganiami formalnymi.

Wyniki i potencjał operacyjny:
W ciągu ostatnich 3 lat zakres usług RIS objął nie mniej niż 150 przedsiębiorstw, 438 usług i 1139 pracowników. 

Możliwości technologiczne:
Infrastruktura IT: Fundacja RIS dysponuje nowoczesną infrastrukturą IT w chmurze, co umożliwia analizę dużych zbiorów danych i wsparcie dla narzędzi do tworzenia map drogowych, m.in. korporacyjne Google Workspace.
Narzędzia analityczne: Fundacja ma dostęp do zaawansowanych narzędzi do analizy danych, wizualizacji oraz oprogramowania wspierającego projektowanie strategii i planowanie, m.in. oprogramowanie sztucznej inteligencji ChatGPT Enterprise, Leonardo AI.

Cele które nieustannie realizujemy w naszych działaniach:

Wspieranie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ich rozwoju. Pozyskiwanie dotacji dla MŚP.


Działalność Fundacji Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji opiera się na pomocy w dynamizacji lokalnych przedsiębiorstw, zgodnie z nazwą organizacji. Współpraca z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest dla nas ciągłym wyzwaniem, wymagającym zaangażowania grupy specjalistów. Nasza strategia polega na słuchaniu klientów, ich potrzeb i pomysłów, a następnie doradzaniu, inspirowaniu i proponowaniu najkorzystniejszego dofinansowania. Przygotowujemy pełne analizy biznesowe, a następnie wypełniamy wnioski w imieniu przedsiębiorcy. Nie kończymy naszej pracy na tym etapie, ponieważ w przypadku konieczności, pomagamy w wszelkich uzupełnieniach, prowadzimy korespondencję z instytucją finansującą i zajmujemy się wnioskiem aż do jego realizacji.


Współpraca z centrami badawczo rozwojowymi B+R oraz lokalnymi uczelniami wyższymi.

W dzisiejszych czasach nauka i biznes nieustannie się przenikają, tworząc nowe możliwości i wyzwania. Jednakże, nie zawsze jest to łatwa współpraca. W Fundacji Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji stawiamy na dialog i współpracę jednostek badawczo-rozwojowych ze światem biznesu. Poprzez organizowanie akcji informacyjnych, szkoleń oraz animację środowiska przedsiębiorstw i naukowego, nasza Fundacja wpływa na przenikanie się świata nauki i biznesu. Jako wyraz naszych działań, nawiązaliśmy współpracę z Instytutami Otoczenia Biznesu, takimi jak Podlaski Klub Biznesu czy Klastrami Wiodącymi, jak Wschodni Klaster Budowlany, oferując swoje usługi z szczególnym uwzględnieniem firm produkcyjnych i branży IT.


Uczestnik łańcucha Inteligentnych Specjalizacji.

Nasza organizacja jest uczestnikiem łańcuch wartości Inteligentnej Specjalizacji Przemysł metalowo-maszynowy, należy mieć jednak na uwadze, że lista klientów obejmuje również firmy z sektora medycznego, nauki o życiu czy ekoinnowacji oraz nauki o środowisku, dla których świadczymy usługi doradcze. Przykładem takiej współpracy, w ramach działalności gospodarczej, jest realizacja zadań dla firmy Multicon:

 • Przygotowanie mapy procesów obsługowych i rozliczeniowych dla wprowadzonej usługi,
 • w tym procesu komunikacji zewnętrznej usługi,
 • rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi,
 • zarządzania ofertami,
 • promocji;
 • przygotowanie analizy pod kątem badania rentowności produktów i usług,
 • określenie minimalnej wysokości marży w stosunku do kosztów;
 • opracowania brandingu,
 • określenie obszarów promocji, marketingu i sprzedaży.

Realizacja szkoleń dla firm oraz klientów indywidualnych na miarę potrzeb.

W dzisiejszych czasach podnoszenie kwalifikacji jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zawodowego. W Fundacji Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji oferujemy szereg szkoleń, które pozwalają na rozwój kompetencji i umiejętności w różnych dziedzinach. Nasze szkolenia specjalizują się w:

 • Szkoleniach menadżerskich dla kadry zarządzającej
 • Szkoleniach sprzedażowych
 • Szkoleniach z zakresu księgowości dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej
 • Szkoleniach komunikacji i współpracy w zespole
 • Szkoleniach w budowaniu marki osobistej
 • Szkoleniach z rozwoju osobistego
 • Szkoleniach skierowanych do określonych grup, np. seniorów

Nasze szkolenia prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, za pomocą platformy. Dzięki temu, nasi uczestnicy mają większą elastyczność i dostępność do naszych szkoleń.

Zaufali nam: