MENU

O nas

Fundacja Rozwój Inteligentnych Specjalizacji została powołana w 2018 by propagować strategię rozwoju regionalnego poprzez Inteligentne Specjalizacje.
Cele które nieustannie realizujemy w naszych działaniach:

Wspieranie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ich rozwoju. Pozyskiwanie dotacji dla MŚP.


Zgodnie z nazwą Fundacji - działalność opiera się na pomocy w dynamizacji lokalnych przedsiębiorstw. Współpraca z sektorem MŚP to ciągły rozwój i wyzwanie stawiane przed naszą Fundacją. Wymaga zaangażowania grupy ludzi którzy są specjalistami.Wsłuchujemy się w to czego klient potrzebuje i jakie ma pomysły. Po wstępnej analizie doradzamy, inspirujemy jakie najkorzystniejsze dofinansowanie jest możliwe. Przygotowujemy pełne analizy biznesowe a następnie wypełniamy wniosek by złożyć go w imieniu przedsiębiorcy. Na tym nie kończy się nasza praca. Gdy zachodzi taka konieczność przygotowujemy wszelkie uzupełniania, prowadzimy korespondencję z instytucją finansującą oraz zajmujemy się wnioskiem do etapu jego realizacji.


Współpraca z centrami badawczo rozwojowymi B+R oraz lokalnymi uczelniami wyższymi.

Nieustannie nauka i biznes się ze sobą przenikają. Jednak nie zawsze jest to łatwa współpraca. Nasz Fundacja stoi na czele dialogu i współpracy jednostek badawczo - rozwojowych ze światem biznesu. Poprzez animację środowiska przedsiębiorstw i naukowego, akcje informacyjne i szkolenia Fundacja wpływa na przenikanie się świata nauki i biznesu. Wyrazem tych działanie jest nawiązanie współpracy z Instytutami Otoczenia Biznesu takim jak Podlaski Klub Biznesu czy Klastrów Wiodących takich jak Wschodni Klaster Budowlany oraz oferowanie swoich usług z szczególnym uwzględnieniem firm produkcyjnych i branży IT.


Uczestnik łańcucha Inteligentnych Specjalizacji.

Nasza organizacja jest uczestnikiem łańcuch wartości Inteligentnej Specjalizacji Przemysł metalowo-maszynowy, należy mieć jednak na uwadze, że lista klientów obejmuje również firmy z sektora medycznego, nauki o życiu czy ekoinnowacji oraz nauki o środowisku, dla których świadczymy usługi doradcze. Przykładem takiej współpracy, w ramach działalności gospodarczej, jest realizacja zadań dla firmy Multicon:

 • Przygotowanie mapy procesów obsługowych i rozliczeniowych dla wprowadzonej usługi,
 • w tym procesu komunikacji zewnętrznej usługi,
 • rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi,
 • zarządzania ofertami,
 • promocji;
 • przygotowanie analizy pod kątem badania rentowności produktów i usług,
 • określenie minimalnej wysokości marży w stosunku do kosztów;
 • opracowania brandingu,
 • określenie obszarów promocji, marketingu i sprzedaży.

Realizacja szkoleń dla firm oraz klientów indywidualnych na miarę potrzeb.

Podnoszenie kwalifikacji to działanie na całe życie. Szkolenie w których specjalizuje się Fundacja to:

 • Szkolenia menadżerskie dla kadry zarządzającej,
 • szkolenia sprzedażowe,
 • szkolenia z zakresu księgowości dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej,
 • szkolenia komunikacji i współpracy w zespole,
 • szkolenie w budowaniu marki osobistej,
 • szkolenie z rozwoju osobistego,
 • szkolenia skierowane do określonych grup np. seniorów,
 • szkolenia z sukcesem prowadzimy stacjonarnie oraz metodą on line za,
 • pomocą platformy.

Zaufali nam: