MENU

Certyfikaty

Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji posiada certyfikat SUS 2.0, który potwierdza spełnianie restrykcyjnych wymogów, niezbędnych przy zarządzaniu i świadczeniu usług szkoleniowo-rozwojowych najwyższej jakości. Spełnianie wymagań systemu zapewniania jakości umożliwiło Fundacji wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i tym samym świadczenie usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych. Spełnienie standardów SUS 2.0 zostało potwierdzone audytem, przeprowadzonym przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification Sp. z o.o.