MENU

Wolontariat

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych, która przynosi liczne korzyści niematerialne. Satysfakcja, rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych, podwyższenie samooceny, uznanie ze strony innych, zyskanie przyjaciół, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności to tylko niektóre z zalet, jakie niesie za sobą wolontariat. Praca ta zwiększa również szanse zatrudnienia i lepszej pozycji na rynku pracy.

Z każdym wolontariuszem podpisywana jest umowa na określony okres między Fundacją a wolontariuszem, określająca warunki wzajemnej współpracy. Wolontariusz otrzymuje możliwość zaprezentowania pomysłów na swoją działalność w Fundacji oraz współtworzenia zajęć ważnych i rozwijających, co poszerza jego praktyczne doświadczenie na rynku pracy.

Wolontariusz po zapoznaniu się z całym zespołem ma okazję poznać specyfikę, kulturę oraz system organizacji pracy w Fundacji. Każdemu wolontariuszowi zostaje przydzielona osoba, która będzie odpowiedzialna za powierzanie zadań, co zapewnia indywidualną pomoc i opiekę. Wszystkie realizowane zadania są starannie omawiane, aby były zrozumiałe i przejrzyste.

Wolontariusz otrzymuje oddzielne stanowisko pracy, wyposażone w profesjonalne narzędzia pracy, aby mógł wdrażać się w swoje obowiązki. Nowym pracownikom organizowane są również szkolenia przeprowadzane przez ekspertów Fundacji. Wolontariusz ma możliwość uczestniczenia w interesujących konferencjach przeprowadzanych na terenie Białegostoku i całej Polski.

Po zakończeniu wolontariatu, wolontariusz otrzymuje dokument zawierający informacje o czasie trwania wolontariatu i Fundacji, która go realizowała, celach wolontariatu, uzyskanych efektach kształcenia oraz wykonanych zadaniach.