MENU

Rekrutacja

Jeśli zainteresowała Cię nasza organizacja. Chciałbyś rozwijać się i zdobywać nową wiedzę w organizacji pozarządowej. Czujesz, że pasujesz do profilu naszej Fundacji. Masz do zaoferowania coś, czym możesz się z nami podzielić. Jeśli odpowiedziałeś pozytywnie na przynajmniej jedno z tych pytań, przyślij do nas swoją aplikację.

Opisz swoje doświadczenie, wykształcenie i umiejętności. Dzięki temu będziemy mogli dopasować Twoje kwalifikacje do potencjalnego miejsca pracy. Pamiętaj, aby dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie dane osobowe: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji ul. Celownicza 27, 15-394 Białystok, NIP: 5423297978, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Tak wygląda nasz proces rekrutacji:

Analiza dokumentów aplikacyjnych

Nadesłane dokumenty zostaną przeanalizowane przez naszego Rekrutera. Będzie on, przede wszystkim, zwracał uwagę na to, czy Twoje kwalifikacje odpowiadają profilowi naszej organizacji, jej bieżących potrzeb i oczekiwań. Po selekcji wybrane osoby zostaną zaproszone do etapu rekrutacji, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna

Zależy nam, aby dowiedzieć się dlaczego wybrałeś właśnie nas. Jest to czas kiedy chcemy poznać Ciebie, Twoje mocne strony, predyspozycje, umiejętności oraz kompetencje. Podczas takiego spotkania będziesz miał możliwość przedstawienia swoich motywacji, oczekiwań, planów na przyszłość oraz celów zawodowych. Jest to także moment dla Ciebie, aby dowiedzieć się więcej o Fundacji. Pamiętaj, że możesz zadawać pytania, ponieważ rozmowa rekrutacyjna to dialog, wzajemna wymiana informacji.

Druga rozmowa kwalifikacyjna o nazwie „Dzień próbny”

Osoby, które pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone do kolejnego etapu. Ma on dwa warianty, które są dobierane w zależności od profilu kandydata: Dzień Próbny lub Pomysł na siebie.

Wariant I – Dzień Próbny

Zwykle 2 godziny sprawdzian umiejętność radzenia sobie Kandydata w sytuacjach zbliżonych do przyszłych warunków pracy. Taki czas pozwoli Ci na zapoznanie się ze specyfiką pracy w naszej organizacji i dowiedzieć się czy taki charakter pracy będzie Ci odpowiadał.

Wariant II – Pomysł na siebie

W ramach tego wariantu, Kandydat zostanie poproszony o napisanie “Pomysłu na siebie” który najłatwiej porównać do biznesplanu, w którym zawrze informacje na temat tego, jak widzi swoją pracę w Fundacji, jakie zamierza wnieść wartości i kompetencje które ją wzmocnią.

Ostatni etap – płatny Tydzień Wdrożeniowy

Tydzień Wdrożeniowy dotyczy osób rekrutowanych na stanowisko pracownika Fundacji Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji. Po pozytywnym zakończeniu poprzedzającego etapu – kandydat, przez kolejny tydzień wdraża się w pracę Fundacji, poprzez wykonywanie obowiązków konkretnie przypisanych do danego stanowiska. Podczas tego tygodnia, ma on szansę rozeznać, czy dana specyfika pracy odpowiada jego oczekiwaniom, a ponadto pracodawca ma okazję sprawdzić funkcjonowanie pracownika na danym stanowisku oraz zweryfikować jego dopasowanie do danego środowiska pracy. Jest to tydzień płatny – bez względu na wynik dalszej współpracy.

Informacja zwrotna i decyzja o zatrudnieniu

W ostatnim etapie uzyskasz informacją zwrotną dotyczącą procesu rekrutacyjnego. Wybranym Kandydatom zostanie przedstawiona oferta pracy zawierająca szczegóły wynagrodzenia, świadczenia i warunki zatrudnienia. Zostaniesz ponownie zaproszony do naszego biura, gdzie będziesz mógł zapoznać się ze wszystkimi szczegółami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące oferty i innych kwestii związanych z administracją. Pozostałym Kandydatom zaproszonym na spotkanie podziękujemy za udział w procesie rekrutacji.