MENU

Aktualności

„Podkarpacie stało się zagłębiem technologii w trzech wymiarach - [...] lotnictwa, przemysłu samochodowego oraz w wymiarze informatyki” – wskazał prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, Jacek Kubrak, w wypowiedzi dla serwisu Space24.pl podczas wrześniowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Szef PCI był jednym z uczestników odbywającego się tam panelu dyskusyjnego poświęconego w całości tematyce przemysłu kosmicznego. "RIS, czyli Regionalna Inteligentna Specjalizacja naszego województwa, to lotnictwo i kosmonautyka" - zaznaczył prezes Kubrak, odnosząc się do walorów technologicznych i organizacyjnych regionu podkarpackiego w obszarze przemysłu kosmicznego. Dalej omówione zostały także wątki rozwoju innowacji w tym województwie oraz planów lokalnego angażowania się w działalność sektorową, a nawet w samą eksplorację kosmiczną w kolejnych latach.

Od wzrostu w tych obszarach gospodarki zależeć będzie rozwój dynamicznego, nowoczesnego i innowacyjnego Pomorza Zachodniego. To w tych branżach posiadamy potencjał do budowania przewagi konkurencyjnej. I nieprzypadkowo prawie 40% miejsc pracy pochodzi w regionie z Inteligentnych Specjalizacji. Czym się wyróżniamy? I dlaczego to narzędzie jest ważne dla firm w nowej perspektywie finansowej?  Województwo Zachodniopomorskie aktualizuje IS. W piątek, 27 maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie konsultacyjne. Wzięli w nim  udział przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu. 

Radni powiatu na najbliższej sesji mają zdecydować, czy dadzą zgodę na przekazanie z budżetu samorządu 34 tysięcy złotych na opracowanie strategii rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2023-2030. Podobny dokument został przygotowany w roku 2016.

Pod względem nakładów na badania i innowacje oraz przychodów z ulepszonych produktów – Lubuskie zajmuje czołowe miejsca w kraju! - Transfer wiedzy do biznesu jest faktem - mówi Elżbieta Anna Polak.

Środa, 25 maja 2022 r. to drugi dzień I Lubuskiego Festiwalu Innowacji, na który Uniwersytet Zielonogórski i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprosiły do nowoczesnego budynku Biblioteki UZ przy al. Wojska Polskiego. To tu marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że bardzo ważny jest dziś transfer wiedzy do biznesu (co już w Lubuskiem się dzieje!) i otwarcie innowacyjnych rozwiązań w lubuskiej gospodarce (to też w Lubuskiem jest już faktem). - Bo tylko inteligentne rozwiązania dają szansę dla mieszkańców naszego regionu na dobrze płatne miejsca pracy – mówiła Lubuska Marszałek. - To jest rozwój. Musimy też tworzyć - jako liderzy regionu lubuskiego - warunki rozwoju przyszłości dla młodych pokoleń.