MENU

Aktualności

„Podkarpacie stało się zagłębiem technologii w trzech wymiarach - [...] lotnictwa, przemysłu samochodowego oraz w wymiarze informatyki” – wskazał prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, Jacek Kubrak, w wypowiedzi dla serwisu Space24.pl podczas wrześniowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Szef PCI był jednym z uczestników odbywającego się tam panelu dyskusyjnego poświęconego w całości tematyce przemysłu kosmicznego. "RIS, czyli Regionalna Inteligentna Specjalizacja naszego województwa, to lotnictwo i kosmonautyka" - zaznaczył prezes Kubrak, odnosząc się do walorów technologicznych i organizacyjnych regionu podkarpackiego w obszarze przemysłu kosmicznego. Dalej omówione zostały także wątki rozwoju innowacji w tym województwie oraz planów lokalnego angażowania się w działalność sektorową, a nawet w samą eksplorację kosmiczną w kolejnych latach.

Od wzrostu w tych obszarach gospodarki zależeć będzie rozwój dynamicznego, nowoczesnego i innowacyjnego Pomorza Zachodniego. To w tych branżach posiadamy potencjał do budowania przewagi konkurencyjnej. I nieprzypadkowo prawie 40% miejsc pracy pochodzi w regionie z Inteligentnych Specjalizacji. Czym się wyróżniamy? I dlaczego to narzędzie jest ważne dla firm w nowej perspektywie finansowej?  Województwo Zachodniopomorskie aktualizuje IS. W piątek, 27 maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie konsultacyjne. Wzięli w nim  udział przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu. 

Radni powiatu na najbliższej sesji mają zdecydować, czy dadzą zgodę na przekazanie z budżetu samorządu 34 tysięcy złotych na opracowanie strategii rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2023-2030. Podobny dokument został przygotowany w roku 2016.

Pod względem nakładów na badania i innowacje oraz przychodów z ulepszonych produktów – Lubuskie zajmuje czołowe miejsca w kraju! - Transfer wiedzy do biznesu jest faktem - mówi Elżbieta Anna Polak.

Środa, 25 maja 2022 r. to drugi dzień I Lubuskiego Festiwalu Innowacji, na który Uniwersytet Zielonogórski i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprosiły do nowoczesnego budynku Biblioteki UZ przy al. Wojska Polskiego. To tu marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że bardzo ważny jest dziś transfer wiedzy do biznesu (co już w Lubuskiem się dzieje!) i otwarcie innowacyjnych rozwiązań w lubuskiej gospodarce (to też w Lubuskiem jest już faktem). - Bo tylko inteligentne rozwiązania dają szansę dla mieszkańców naszego regionu na dobrze płatne miejsca pracy – mówiła Lubuska Marszałek. - To jest rozwój. Musimy też tworzyć - jako liderzy regionu lubuskiego - warunki rozwoju przyszłości dla młodych pokoleń.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+. Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ jest jednym z dokumentów operacyjnych, uszczegóławiających ustalenia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ w obszarze gospodarki. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Strategia Przyspieszenia 2030+ jest dokumentem o charakterze ogólnym i zgodnie z jej założeniami realizacja szczególnie ważnych aspektów rozwoju województwa wymaga bardziej pogłębionego zaplanowania zadań. Tych szczegółowych ustaleń dokonuje się w odrębnych dokumentach im dedykowanych i stanowiących konkretne plany działań. Jednym z takich dokumentów jest Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+.

Na zaproszenie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) oraz Europejskiego Komitetu Regionów wicemarszałek Ewa Draus uczestniczyła w Brukseli w inauguracyjnym spotkaniu pilotażowego projektu „Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych”. O randze wydarzenia świadczy, że przy wspólnym stole zasiedli miedzy innymi Komisarz ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji I Młodzieży Marija Gabriel, Komisarz ds. Spójności I Reform Elisa Ferreira oraz wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula.

Ogłoszenie o otwartym konkursie nr 02/2022 stanowiącym nabór przedsiębiorców do udziału w projekcie
„μGranty B + R dla przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nabór do 30 czerwca 2022 lub do wyczerpania alokacji. Informujemy, że rozpoczął się kolejny nabór wniosków przedsiębiorców do udziału w projekcie „μGranty B + R dla przedsiębiorstw”. Nabór obejmuje wszystkie obszary ISP, trwa do 30 czerwca 2022 lub do wyczerpania alokacji, a intensywność dofinansowania dla każdego obszaru ISP wynosi 75%. Szczegóły naboru w pliku Ogłoszenie o otwartym konkursie nr 3. 

16 maja poznaliśmy laureatów najbardziej prestiżowych nagród polskiej branży gier wideo – Digital Dragons Awards za 2021 rok. Gra The Medium, będąca produkcją krakowskiego studia Bloober Team, zdobyła aż trzy statuetki: dla najlepszej polskiej gry, najlepszej oprawy wizualnej i najlepszej oprawy muzycznej (Best Polish Game, Best Polish Game Design, Best Polish Original Soundtrack). W uroczystej gali w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie uczestniczył wicemarszałek Józef Gawron, który wręczył nagrodę w kategorii Best Polish Game. Małopolska była partnerem głównym tego wydarzenia.

Przemysł offshore w Polsce, w tym na Pomorzu. Możemy sięgać po wiatr głębokowodny (deepwater wind). Zaczęła się II faza przydziału koncesji. Będą cykliczne targi wiedzy o offshore. Powstaną Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej i Pomorski Klaster Offshore

– Programy wciąż są negocjowane przez polski rząd z Komisją Europejską i późną jesienią powinniśmy móc uruchamiać pierwsze konkursy – zapowiada Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 Polska otrzyma z Unii Europejskiej łącznie ok. 770 mld zł, a firmy znów będą mogły korzystać z całego wachlarza instrumentów wsparcia w ramach programów krajowych i 16 programów regionalnych – zapewnia Różycki.

Następna strona