MENU

Aktualności

Komitet Sterujący podjął uchwałę w sprawie projektu „MedBrain L – lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji”.
– To kolejny element wsparcia naszej inteligentnej specjalizacji w zakresie ochrony zdrowia. Inwestycja wesprze m.in. onkologię, pulmonologię i neurologię – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Klastry są istotnym elementem systemu innowacji, a ich działalność stanowi ważny aspekt rozwoju regionów. O tym, jaki wpływ na rozwój podkarpackiej gospodarki mają klastry funkcjonujące w granicach województwa – można było dowiedzieć się podczas metapanelu „Działalność klastrów w województwie podkarpackim”. Udział w dyskusji wzięła wicemarszałek Ewa Draus.

Na sytuację gospodarczą regionu ma wpływ wiele czynników. Położenie geograficzne, zasoby naturalne, liczba zlokalizowanych inwestycji czy poziom edukacji. Najważniejszym jednak elementem, decydującym o jego przyszłości, jest odpowiednia wizja rozwoju i strategia działania.

Rolnictwo, zielony ład, dziedzictwo kultury, czy cyfryzacja - właśnie te specjalizacje mogą stać się kołem zamachowym w rozwoju regionu. Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji. To jeden z dokumentów, który pozwoli ustalić kierunek rozwoju województwa.

Firmy, które zdecydują się na skorzystanie ze środków programu FENG będą mogły w jednym projekcie sfinansować zarówno prace badawczo-rozwojowe, jak również wdrożenie innowacji.

„i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A po raz kolejny została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego - „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.

Firma z Czarnkowa nagrodzona w konkursie marszałkowskim i-Wielkopolska- Innowacyjni dla Wielkopolski. To konkurs, którego historia sięga 2007 roku. Zadaniem konkursu jest nagradzanie i wspieranie innowacyjnych projektów i ich twórców we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt własny pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.
Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, polegającego między innymi na wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. W efekcie realizacji projektu powinny nastąpić:  zwiększenie kooperacji przedsiębiorców z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Zarząd województwa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+.  To jeden z dokumentów operacyjnych uszczegóławiających ustalenia Strategii rozwoju województwa 2030+ w obszarze gospodarki.

Nasza Strategia rozwoju 2030+ jest dokumentem o charakterze ogólnym i, zgodnie z jej założeniami, realizacja ważnych aspektów rozwoju województwa wymaga uszczegółowienia. Tych szczegółowych ustaleń dokonuje się w odrębnych dokumentach. Jednym z nich jest Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się dziś (22.04) drugie spotkanie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Zdrowe życie”. Do swojego grona przyjęło czterech nowych członków. Nowi członkowie konsorcjum to firmy z branży IT: Angitia, Brontes Processing, Accessmedica i TechIntegra. Oferują oprogramowanie i rozwiązania techniczne z obszaru wirtualnej rzeczywistości, wspomagane sztuczną inteligencją. Usprawniają one procesy rehabilitacji pacjentów po urazach, w tym pacjentów neurologicznych oraz seniorów. Rozwiązania proponowane przez firmy dotyczą także monitoringu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz otoczonych opieką domową. W tym przypadku służą one także do kontrolowania, czy opiekunowie odpowiednio zajmują się chorym.

Następna strona