MENU

Aktualności

Kluczem do rozwoju największej firmy chemicznej w regionie jest wdrażanie innowacji i nowych technologii. Grupa Azoty ZAK S.A. stawia na wzmocnienie potencjału naukowego i wynalazczego firmy, czemu służyć będzie m.in. uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego. O planach na najbliższe lata i obecnych działaniach w zakresie badań i rozwoju opowiada wiceprezes Grupy Azoty ZAK S.A., dr Bogdan Tomaszek.

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny światło dzienne ujrzała nowa odsłona serwisu internetowego w pełni dedykowanego inwestorom i inwestycjom w województwie warmińsko-mazurskim:invest.warmia.mazury.pl

Umowa zawarta przez Rzeszów i Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” dotyczy promocji miasta poprzez działania Doliny Lotniczej. Jest ona kontynuacją umów nawiązywanych w poprzednich latach.

Po dwuletniej przerwie do Ochli wróciły Kaziuki – tradycyjny jarmark wielkanocny. O tym, jak wyczekiwane było to wydarzenie, świadczyły tłumy w skansenie.

W niedzielę, 3 kwietnia, na terenie Muzeum Etnograficznego gościło ponad 100 wystawców.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przyznała, że jarmark w Ochli to możliwość wypromowania lubuskich produktów: – To nasza marka. Jesteśmy chyba jedynym regionem w Polsce, który posiada Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, wspierające instytucjonalnie naszych producentów. Myślę, że przyszedł czas, by naszą inteligentną specjalizację: zdrowie i jakość życia zastosować również w ekojedzeniu. Mieszkańcy naszego regionu i osoby z całej Polski poszukują takich produktów, zastanawiają się nad tym, co jedzą. Odwiedzając region lubuski, pytają o jego kulinarną specyfikę. Nasze restauracje starają się już przygotować taką ofertę – mówiła marszałek.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Województwo Świętokrzyskie przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP – szacownym gremium, które od lat, poprzez wspólne stanowiska w strategicznych kwestiach związanych z rozwojem województw, skutecznie wpływa na kształtowanie polityki samorządowej.

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027”. Konsultacje prowadzone od 31 marca br. do 6 maja br.

Konkursy na dofinansowanie projektów badawczych z Funduszy Europejskich na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to szansa na poszerzenie w Polsce dostępu do najbardziej potrzebnych terapii, rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego i budowę suwerenności lekowej państwa - mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

- Mamy już gotowy Program Rozwoju Innowacji, w który możemy wpisywać nasze konkretne działania i partnerskie projekty – powiedziała podczas piątkowego spotkania Lubuskiego Forum Innowacji Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie wzmocnił się o postać wybitnego naukowca, prof. Carstena Carlberga, który w stolicy Warmii i Mazur skupi się na badaniach dotyczących wpływu odżywiania na epigenetyczne predyspozycje do chorób dietozależnych.

Nie jest łatwo myśleć o inwestycjach w innowacje, ale to one są dziś motorem konkurencyjności firmy i receptą na wyróżnienie się na rynku. Gdzie zatem szukać pieniędzy na inwestycje? Przedsiębiorcy, którzy poszukają finansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych mogą skorzystać z wejść kapitałowych.

Następna strona