MENU

Aktualności

Podkarpaccy radni wojewódzcy dyskutowali dziś o pieniądzach unijnych dla Podkarpacia. Z nowej perspektywy finansowej Wspólnoty do 2027 roku, do naszego regionu ma trafić prawie 10 miliardów złotych.

Z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego rozmawiamy o tym, jak ważne dla Warmii i Mazur są unijne dotacje. Samorządowiec komentuje również trudne relacje polskiego rządu z Komisją Europejską.
Z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego spotkaliśmy się w podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się w Mikołajkach.

Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S.A została laureatem Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. Nasza firma ponownie została doceniona w kategorii „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski”.

Docierające do nas codziennie nowe informacje o kolejnych podwyżkach mogą budzić uzasadniony niepokój o najbliższą przyszłość. Mimo to mieszkańcy Warmii i Mazur mają powody do optymizmu.
Podczas listopadowego Kongresu Przyszłości marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin powiedział: — Region warmińsko-mazurski bardzo mocno aspiruje, pragnie rozwoju, realizuje strategię społeczno-gospodarczego rozwoju. — Słowa te znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sukcesywnie samorząd, we współpracy z lokalnym biznesem, realizuje kolejne punkty strategii rozwoju województwa.

Rozwój regionalny, zarządzanie innowacjami i wspieranie przedsiębiorczości. O tym z drem Jerzym Tutajem z Politechniki Wrocławskiej dyskutowali marszałek Elżbieta Anna Polak i przewodniczący Sejmiku Wacław Maciuszonek.

Przyszły rok będzie niepowtarzalną szansą na rozwój działalności firm z obszaru medycyny i zdrowia. Po raz pierwszy polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskania środków unijnych w tak szerokim zakresie. Gra warta jest świeczki, ponieważ dotyczy oferty z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 o budżecie 7,9 miliarda euro oraz Horyzont Europa - 95 miliardów euro.

Odpowiadając na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorców oraz czerpiąc najlepsze wzorce z krajów Unii Europejskiej, Urząd Patentowy RP uruchomił innowacyjną w skali kraju usługę skierowaną do polskich firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mała i średnia firma może otrzymać dofinansowanie na pokrycie 90% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej, w przypadku mikro przedsiębiorcy pułap dofinansowania wynosi 95%.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa zaprasza do kalkulacji ceny w zakresie Oceny stanu i prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040).

Prace nad projektem Strategii Lublin 2030 dobiegły końca. Obecnie dokument poddawany jest konsultacjom społecznym, które potrwają do dnia 20 grudnia. Mieszkanki i mieszkańcy, a także wszyscy interesariusze Strategii, mogą zgłaszać swoje uwagi do zawartych w niej zapisów.

Osiem podlaskich firm otrzyma łącznie blisko 9 mln zł na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotacje z funduszy europejskich na cel przyznał zarząd województwa na posiedzeniu w piątek, 3 grudnia.

Następna strona