MENU

Aktualności

Prowadzisz firmę na terenie Dolnego Śląska? Potrzebujesz pieniędzy na jej rozwój? Skorzystaj z narzędzia wsparcia, jakim jest bon na innowacje. Do podziału są 4 mln zł. O szczegółach będzie można się dowiedzieć podczas webinariów online: 25 lutego i 5 marca br.

Po raz pierwszy w Polsce, odbędzie się FP CUP Hackathon – wydarzenie, organizowane w ramach projektu Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FP CUP), dotyczącym wykorzystania danych i produktów serwisów programu Copernicus. Wymyśl zastosowanie danych satelitarnych w odpowiedzi na Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS). Dopracuj je pod okiem ekspertów i wygraj nagrody oraz przepustkę do nowej kariery i lepszej przyszłości.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zlecił przeprowadzenie warsztatów, których efektem będzie aktualizacja Priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Jeśli chcą Państwo mieć realny wpływ na wsparcie dotyczące działalności badawczo-rozwojowej w latach 2022-2027, lub planują starać się o dofinansowanie prac B+R – zapraszamy do niezwłocznej rejestracji!

Statystycznie o jedno miejsce w kolejnym etapie rywalizowało 3,3 projektu. Z 33 zgłoszonych start-upów grono eksperckie wybrało najlepszą 10-tkę, która będzie miała okazję pracować z mentorami szlifując swoje pomysły, a która 7 kwietnia zmierzy się o miejsce w finale podczas Demo Day.

Grupa Robocza ds. Inteligentnych Specjalizacji to najważniejsze forum współpracy samorządu Dolnego Śląska z biznesem, sektorem nauki i badań, instytucjami otoczenia biznesu i innymi uczestnikami dolnośląskiego systemu innowacji, a zarazem istotny element procesu przedsiębiorczego odkrywania zdefiniowanego w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.

Mając na uwadze chęć promowania i rozwijania wspólnych działań pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesem a samorządem, Prezydent Miasta Lublin 9 lutego br. podpisał list intencyjny o współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i innowacyjnych rozwiązaniach przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego Partnerów. Stronami porozumienia zostali Gmina Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w strukturze, której znajduje się Poznański Parku Naukowo-Technologiczny.

Prowadzisz MŚP zarejestrowane na terenie Małopolski? Chcesz wypromować swój produkt lub usługę za darmo ? chcesz wyjechać na targi zagraniczne? Weź udział w projekcie wsparcia biznesu Malopolska Innovation Rocket!

W Muzeum Śląskim w Katowicach, 31 stycznia 2022 r., uroczyście powołano Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową, stanowiącą realizację Polskiej Strategii Wodorowej. W wydarzeniu wzięli udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska i wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Paweł Kolczyński.

Podkarpaccy radni wojewódzcy dyskutowali dziś o pieniądzach unijnych dla Podkarpacia. Z nowej perspektywy finansowej Wspólnoty do 2027 roku, do naszego regionu ma trafić prawie 10 miliardów złotych.

Z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego rozmawiamy o tym, jak ważne dla Warmii i Mazur są unijne dotacje. Samorządowiec komentuje również trudne relacje polskiego rządu z Komisją Europejską.
Z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego spotkaliśmy się w podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się w Mikołajkach.

Następna strona