MENU

Aktualności

Prace nad projektem Strategii Lublin 2030 dobiegły końca. Obecnie dokument poddawany jest konsultacjom społecznym, które potrwają do dnia 20 grudnia. Mieszkanki i mieszkańcy, a także wszyscy interesariusze Strategii, mogą zgłaszać swoje uwagi do zawartych w niej zapisów.

Osiem podlaskich firm otrzyma łącznie blisko 9 mln zł na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotacje z funduszy europejskich na cel przyznał zarząd województwa na posiedzeniu w piątek, 3 grudnia.

Jak się mają innowacje w Lubuskiem? Czy podejmowane w tym obszarze działania przynoszą efekty? To pytania, na które odpowiedzi szukają uczestnicy Lubuskiego Forum Innowacji, które odbywa się w dniach 25-26 listopada.

Pandemia Covid-19 wymusiła na wielu dziedzinach życia przyspieszenie procesu cyfryzacji. Nigdy wcześniej Polacy tak chętnie nie korzystali z Internetu. To najlepszy dowód na to, że transformacja cyfrowa rozpoczęła się na dobre. NCBR, rządowa agencja od 10 lat tworząca ekosystem innowacji w Polsce ma pomysły jak najskuteczniej włączać polską gospodarkę w ten proces.

Komisja ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania projektów do nowego międzyregionalnego instrumentu innowacyjno-inwestycyjnego (I3).

Jest to nowy instrument finansowania na lata 2021–2027, w ramach którego przeznaczono 570 mln euro na wsparcie komercjalizacji i zwiększenia skali międzyregionalnych projektów innowacyjnych w priorytetowych obszarach wspólnej inteligentnej specjalizacji. Zachęci to do rozwoju europejskich łańcuchów wartości o dużym znaczeniu dla spójności, ponieważ co najmniej połowa budżetu tego instrumentu zostanie przeznaczona dla regionów słabiej rozwiniętych.

 

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór uczestników/ekspertów do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji, obejmującej swoim zakresem siedem inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska:
- Chemia i medycyna
- Auto-Moto-Aero-Space
- Surowce naturalne i wtórne
- Maszyny i urządzenia
- Zielony ład – specjalizacja horyzontalna
- Przemysł 4.0 - specjalizacja horyzontalna
- Życie wspomagane technologią - specjalizacja horyzontalna

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach Smart Labs, poświęconych dwóch nowym ścieżkom tematycznym. 

PwC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, partnera projektu pozakonkursowego pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, realizuje zamówienie, mające na celu zweryfikowanie potencjału wybranych obszarów / dziedzin gospodarczych w ramach warsztatów Smart Labs i opracowanie dla nich Business Technology Roadmaps (BTR) pod kątem nisz rynkowych i technologicznych.

Kruszarka do butelek, nowatorski serwis internetowy dla agentów nieruchomości i algorytm do projektowania nowych leków peptydów, a także program usprawniający pracę inżynierów-projektantów i latający czołg – to startupowe projekty, które zdobyły najwyższe nagrody podczas Carpathian Startup Fest 2021 – pierwszego festiwalu dla startupów, który zorganizowała Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis.  28 października, w hali G2A Arena w Jasionce firmy rywalizowały  nie tylko o podium, ale i o zainteresowanie inwestorów. Pierwsze rozmowy odbyły się tego samego dnia.

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prof. Wojciech Strzyżewski – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisali porozumienie o szerokiej współpracy samorządu i uczelni!
- To odnowienie ślubów z Uniwersytetem. Pierwsze porozumienie o szerokiej współpracy podpisaliśmy w 2013 roku – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.  Podkreślała, że uczelnia pełni ważną rolę w procesie rozwoju regionu. - W lutym zaktualizowaliśmy Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego, w której rola Uniwersytetu Zielonogórskiego znacznie wzrosła, ponieważ stawiamy już nie tylko na zielony ład, ale przede wszystkim innowacyjne technologie.

Na początku października w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się uroczysta gala, w trakcie której przyznano Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur. - Nasz region oferuje doświadczenie życia w harmonii ze sobą i środowiskiem naturalnym, co wyzwala kreatywność, innowacyjność, daje siłę do działania i odwagę, aby spełniać marzenia - mówił podczas uroczystości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Następna strona