MENU

Aktualności

Komisja ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania projektów do nowego międzyregionalnego instrumentu innowacyjno-inwestycyjnego (I3).

Jest to nowy instrument finansowania na lata 2021–2027, w ramach którego przeznaczono 570 mln euro na wsparcie komercjalizacji i zwiększenia skali międzyregionalnych projektów innowacyjnych w priorytetowych obszarach wspólnej inteligentnej specjalizacji. Zachęci to do rozwoju europejskich łańcuchów wartości o dużym znaczeniu dla spójności, ponieważ co najmniej połowa budżetu tego instrumentu zostanie przeznaczona dla regionów słabiej rozwiniętych.

 

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór uczestników/ekspertów do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji, obejmującej swoim zakresem siedem inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska:
- Chemia i medycyna
- Auto-Moto-Aero-Space
- Surowce naturalne i wtórne
- Maszyny i urządzenia
- Zielony ład – specjalizacja horyzontalna
- Przemysł 4.0 - specjalizacja horyzontalna
- Życie wspomagane technologią - specjalizacja horyzontalna

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach Smart Labs, poświęconych dwóch nowym ścieżkom tematycznym. 

PwC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, partnera projektu pozakonkursowego pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, realizuje zamówienie, mające na celu zweryfikowanie potencjału wybranych obszarów / dziedzin gospodarczych w ramach warsztatów Smart Labs i opracowanie dla nich Business Technology Roadmaps (BTR) pod kątem nisz rynkowych i technologicznych.

Kruszarka do butelek, nowatorski serwis internetowy dla agentów nieruchomości i algorytm do projektowania nowych leków peptydów, a także program usprawniający pracę inżynierów-projektantów i latający czołg – to startupowe projekty, które zdobyły najwyższe nagrody podczas Carpathian Startup Fest 2021 – pierwszego festiwalu dla startupów, który zorganizowała Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis.  28 października, w hali G2A Arena w Jasionce firmy rywalizowały  nie tylko o podium, ale i o zainteresowanie inwestorów. Pierwsze rozmowy odbyły się tego samego dnia.

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prof. Wojciech Strzyżewski – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisali porozumienie o szerokiej współpracy samorządu i uczelni!
- To odnowienie ślubów z Uniwersytetem. Pierwsze porozumienie o szerokiej współpracy podpisaliśmy w 2013 roku – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.  Podkreślała, że uczelnia pełni ważną rolę w procesie rozwoju regionu. - W lutym zaktualizowaliśmy Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego, w której rola Uniwersytetu Zielonogórskiego znacznie wzrosła, ponieważ stawiamy już nie tylko na zielony ład, ale przede wszystkim innowacyjne technologie.

Na początku października w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się uroczysta gala, w trakcie której przyznano Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur. - Nasz region oferuje doświadczenie życia w harmonii ze sobą i środowiskiem naturalnym, co wyzwala kreatywność, innowacyjność, daje siłę do działania i odwagę, aby spełniać marzenia - mówił podczas uroczystości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Masz w szufladzie nowatorski projekt, ale brakuje środków na jego wdrożenie? Twoja firma planuje wprowadzenie produktu, który może zawojować globalny rynek, jednak barierą jest kapitał niezbędny do sfinalizowania prac? W ramach unijnych programów przyszli i obecni przedsiębiorcy wciąż mogą skorzystać w kilku inicjatyw dających możliwość pozyskania finansowania dla innowacyjnych projektów.

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wraz z agencją badawczą PBS Sp. z o.o. ma zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji pod nazwą „Analiza dynamiki rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – podsumowanie wyników badania”.

Działająca od ponad 20 lat spółka Arka zamierza ugruntować swoją pozycję na rynku systemów wodno-cieplnych. Firma z Sianowa przygotowuje się do poszerzenia oferty o nowoczesne układy pompowe i rozdzielacze. Wdrożenie nowych produktów ułatwić ma budowa hali produkcyjno-magazynowej oraz zakup specjalistycznego sprzętu, na które przedsiębiorstwo pozyskało unijne fundusze RPO WZ 2014-2020. Dofinansowanie UE gwarantuje umowa, którą w poniedziałek, 27 września 2021 roku podpisał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz jeden ze współwłaścicieli spółki Jakub Gronek.

Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja to przyszłość gospodarki. Czy będą środki unijne z RPO na wsparcie i rozwój Przemysłu 4.0 na Warmii i Mazurach? O tym rozmawiamy z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem.

Następna strona