MENU

Aktualności

23 lipca w sali koncertowej w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona konkursowi dla startupów. To jedyna taka w Europie sala koncertowa wyposażona w nowoczesny ekran mgłowy przeznaczony do wyświetlania hologramów w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, jest drugim, obok Stadionu Śląskiego, miejscem związanym z Europejskim Forum Przyszłości.

Do Lubuskiego wkrótce przypłyną unijne fundusze w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. To szansa na dźwignięcie innowacyjnych biznesów. Firmy i instytucje zawiązują się w partnerstwa, szykują do ważnego konkursu.

Od nadchodzącego roku akademickiego 2021/22 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie będzie można kształcić się na kierunku chemia stosowaną. Uczelnia prowadzi już rekrutację na nowy kierunek. Być może jeszcze w tym roku oferta PWSZ wzbogaci się także o dwa inne kierunki.

W Krośnie powstał nowoczesny budynek biurowo-produkcyjny. Jego przestrzeń zostanie wykorzystana do rozwijania innowacyjnych firm. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu, które miasto pozyskało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z roku na rok przybywa cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski, aby poddać się zabiegom medycznym czy kuracjom w uzdrowiskach. Szczególny potencjał rozwoju turystyki medycznej mają regiony atrakcyjne przyrodniczo i turystycznie.

Wiemy na co władze województwa chcą przeznaczyć ponad 2,2 mld zł, które Lubelszczyzna otrzyma z Unii Europejskiej. Zarząd województwa wyznaczył 10 priorytetów. Wiemy już, że w latach 2021-2027 województwo lubelskie otrzyma 2,273 mld euro. To o 42 mln euro więcej niż w poprzedniej perspektywie. Pieniądze otrzymamy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wtorek (29.06) odbyło się podsumowanie projektu "Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w województwie podlaskim". Łącznie podpisano 1,5 tys. umów, a całkowita wartość projektu wyniosła 42 mln zł.

Woda, drzewa i ziemia. Te trzy elementy determinują nasz rozwój gospodarczy. Przekładają się też na trzy inteligentne specjalizacje przyjęte przez samorząd warmińsko-mazurskiego (ekonomia wody, meblarstwo i przemysł drzewny, żywność wysokiej jakości). Turystyka, przemysł meblarski i produkcja żywności to oczywiście nasze wizytówki.

Coraz więcej Europejczyków, którzy z powodu pandemii pracowali zdalnie wraca do biur. Upowszechnia się model pracy hybrydowej - kilka dni w domu, kilka dni w biurze. W Niemczech, Belgii i Francji rozluźniane są wymogi pracy zdalnej. Badania pokazują z kolei, że w domu pracujemy dłużej, ale mniej efektywnie.

Od początku wejścia do Unii Europejskiej do końca 2019 r. w ramach dopłat bezpośrednich polscy rolnicy otrzymali 186 mld zł. Eksperci wskazują, że polska wieś bogaci się szybciej od ludności miejskiej. Rolnictwo nad Wisłą wciąż boryka się z licznymi problemami, a poziom mechanizacji jest niższy niż na Zachodzie. Polski rolnik będzie musiał się także zmierzyć z cyfryzacją.

Następna strona