MENU

Aktualności

Zapraszamy na sentymentalną wycieczkę do poprzednich edycji Kongresu Przyszłości.

Rozmowa z Władysławem Ortylem, marszałkiem województwa podkarpackiego.

O formach wsparcia, jakie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego udziela podkarpackiemu biznesowi, mówi jej prezes Mariusz Bednarz.

W piątek 30 września w Tarnowie rozpoczyna się Festiwal Nauki i Techniki, czyli trzydniowe wydarzenie w ramach którego zaplanowano wiele interesujących pokazów, warsztatów oraz koncertów.

W ostatnich dniach odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. Celem spotkania była ocena, jakie są największe potencjały oraz potrzeby branż, które należą do Horyzontalnych Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, a także określenie, jakie czynniki zewnętrzne w największym stopniu na nie wpływają.

Ruszył nabór do programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska. To już dziesiąta jego edycja. Program jest szansą dla młodych firm na rozwój i nawiązanie cennych kontaktów oraz źródło biznesowych inspiracji.

Listę rankingową spośród zgłoszonych propozycji obszarów kluczowych otwiera propozycja firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o.

Wicemarszałek Miron Sycz doskonale zna problemy ludzi, którzy żyją na wsiach i w małych miastach. Dzisiaj rozmawiamy z nim o planach i pomysłach na rozwój naszego województwa.

W najbliższych miesiącach zostaną uruchomione dotacje unijne z nowej perspektywy 2021-2027. Nowe narzędzie jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji zakłada łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych jakie mają miejsce w trakcie przemian występujących w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W Polsce, to Śląsk zostanie największy Beneficjentem powyższych środków, gdyż do podziału województwo otrzyma około 2,1 mld euro. Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku jest głównym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu, dlatego też nowy fundusz wpisuje się w założenia wiodącej polityki klimatycznej UE.

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Grahamem Turnockiem z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rozmowa dotyczyła ulokowania w Lubuskiem oddziału ESA realizującego akcelerator kryzysowy.
Lubuska delegacja, pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak, rozpoczęła w niedzielę 18 września wizytę na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Paryżu. To najważniejsze na świecie wydarzenie w sektorze kosmicznym. Dzięki zaproszeniu Polskiej Agencji Kosmicznej, promujemy Park Technologii Kosmicznych na największym wydarzeniu w branży.
Następna strona