MENU

Aktualności

Stadion lekkoatletyczny w Gorzowie Wlkp. to najnowocześniejszy taki obiekt w regionie. Już od środy 10 sierpnia mogą z niego korzystać sportowcy oraz miłośnicy rekreacji.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa wraz z Tarnowskim Centrum Kultury, organizuje trzydniowe wydarzenie o charakterze naukowo - edukacyjnym, pn.: „Festiwal Nauki i Techniki”, który odbędzie się w dniach 30 września – 2 października 2022 r., w Tarnowie.

Polscy innowatorzy ponownie mogą starać się o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach Programu Innoglobo NCBR. Budżet drugiego konkursu to 10 mln zł. Według Centrum już pierwszy konkurs pokazuje, że polscy przedsiębiorcy i naukowcy nie obawiają się wypłynąć na szerokie wody.

Pod przewodnictwem Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego odbyło się XXVII posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem uchwały 1/2022 w sprawie rekomendacji dotyczącej przyjęcia inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe Życie”.

InVałbrzych sp. z o.o., jako operator Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o przyjęcie do Inkubatora.

Nabór zgłoszeń trwa od 01.08.2022 i będzie realizowany w trybie ciągłym, do czasu ogłoszenia o zakończeniu naboru przez InVałbrzych sp. z o.o. Ogłoszenie o zakończeniu naboru zostanie umieszczone na stronie www.inkubator.walbrzych.pl

Pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys uchodźczy, wysoka inflacja, zmiany klimatyczne oraz demografia - to wyzwania, przed którymi stanęły polskie regiony. W środę 3 sierpnia rozmawiali o nich marszałkowie województw. W debacie zorganizowanej przez Kongres Obywatelski - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wzięli udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz marszałek województwa małopolskiego w latach 2002-2006 Janusz Sepioł. Moderatorem dyskusji był Andrzej Halesiak, ekspert ds. gospodarczych, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Jeszcze tylko do 12 sierpnia startupy, scaleupy oraz autorzy najlepszych pomysłów biznesowych mogą zgłaszać swój udział w festiwalu startupów Carpathian Startup Fest 2022, który 13-14 października odbędzie się w Rzeszowie lub okolicach Rzeszowa.

Do udziału w polsko-włoskiej misji gospodarczej zaprasza Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie. W ramach misji przewidziane są konferencje, spotkania B2B oraz wizyty studyjne.

Włoscy przedsiębiorcy będą przebywać w Koninie 8 i 9 września. ARR gościć będzie przedstawicieli firm działających w branży odnawialnych źródeł energii w szczególności z zakresu transferu technologii w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów związanych z produkcją, magazynowaniem, dystrybucją i zastosowaniem wodoru, a także z branż pokrewnych przemysłu jutra. – Głównym celem misji będzie nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Wielkopolskiej Doliny Energii, a zaproszonymi zagranicznymi przedstawicielami firm zainteresowanymi inwestycjami w regionie Wielkopolski Wschodniej – czytamy w komunikacie.

Spośród zgłoszonych firm, 22 zostannie wybranych – jako półfinaliści – do Demo Day, czyli na publiczną prezentację swoich projektów. Jak dotąd wpłynęło 100 zgłoszeń. W tym roku tylko około 15 pochodzi z województwa podkarpackiego.

- Mamy nadzieję, że liczba zgłoszeń się podwoi – mówi Mariusz Bednarz, prezes RARR. - Potencjał jest olbrzymi, trzeba dobrych pomysłów i dobre prezentacje.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to branże uznane za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach ich monitoringu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowuje comiesięczne raporty z ich obecności w internecie. Z czerwcowego raportu wynika, że najpopularniejszymi hasłami w języku polskim, identyfikującymi priorytetowe branże, były: „OZE”, „projektowanie”, „zrównoważony” i „recykling”.

Następna strona