MENU

Aktualności

Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) to dziedziny uznane za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach ich monitoringu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opracowuje comiesięczne raporty z obecności KIS-ów w internecie. Z czerwcowego raportu wynika, że najpopularniejszymi hasłami w języku polskim były: „OZE”, „projektowanie”, „zrównoważony” i „recykling”.

Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma blisko 1,8 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 na realizację programów regionalnych. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisali kontrakt programowy.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do składania ofert na organizację, aranżację i obsługę posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej w terminie 13-14 października 2022 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania szacunku ceny w zakresie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania oraz opracowaniu na tej podstawie raportu pn. „Analiza przewag konkurencyjnych, trendów rozwojowych oraz analiza łańcuchów wartości branży elektronicznej i fotonicznej w Polsce”.

Dobiega końca ważna dla regionu inwestycja – budowa Podkarpackiego Centrum Nauki w Jasionce, które ma nosić imię Ignacego Łukasiewicza. Koszt inwestycji to 94 mln złotych. W centrum trwają już ostatnie prace wykończeniowe oraz montaż ekspozycji. Dzisiaj, tj. 22 lipca, odbyło się w nim posiedzenie zarządu województwa z udziałem zaproszonych gości.

Już tylko miesiąc pozostał na zgłoszenie się do festiwalu startupów Carpathian Startup Fest 2022. Nabór kończy się 12 sierpnia, a w październiku osoby z pomysłami na biznes i inwestorzy spotkają się w Rzeszowie na startupowej scenie. Wśród nich także startupy z Ukrainy. Gospodarzem jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis. W drugiej edycji #CSF22 łączna pula nagród wynosi aż 100 tys. zł, a dodatkowym atutem będzie zaproszenie do udziału w programie InCredibles zainicjowanego przez Sebastiana Kulczyka.

To miejsce oferujące przestrzeń i specjalistyczny sprzęt dla firm działających w branżach energetycznej, informatycznej i elektronicznej. Wartość inwestycji to ponad 53 miliony złotych, a ponad 40 milionów pochodzi z unijnego dofinansowania. Inwestycja będzie gotowa za rok.

Rozmowa z Marcinem Kuchcińskim, wicemarszałkiem województwa warmińskomazurskiego, na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji oraz ich znaczenia dla przedsiębiorców.

Badania nad sztuczną inteligencją, innowacyjnym modelowaniem 3D, automatyzacją procesów w przemyśle czy nanotechnologią – tym między innymi zajmować się będą naukowcy w laboratoriach, które powstały w ramach projektu CENWIS na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Gryf Gospodarczy to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla przedsiębiorstw działających w naszym regionie. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są do końca września 2022 r. W tegorocznej edycji pojawiła się nowa kategoria skierowana do firm, które dbają o podnoszenie kompetencji swoich pracowników.

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest przyznawana wspólnie przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości i marszałka województwa pomorskiego. Jej celem jest promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

Następna strona