MENU

Aktualności

Spośród zgłoszonych firm, 22 zostannie wybranych – jako półfinaliści – do Demo Day, czyli na publiczną prezentację swoich projektów. Jak dotąd wpłynęło 100 zgłoszeń. W tym roku tylko około 15 pochodzi z województwa podkarpackiego.

- Mamy nadzieję, że liczba zgłoszeń się podwoi – mówi Mariusz Bednarz, prezes RARR. - Potencjał jest olbrzymi, trzeba dobrych pomysłów i dobre prezentacje.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to branże uznane za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach ich monitoringu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowuje comiesięczne raporty z ich obecności w internecie. Z czerwcowego raportu wynika, że najpopularniejszymi hasłami w języku polskim, identyfikującymi priorytetowe branże, były: „OZE”, „projektowanie”, „zrównoważony” i „recykling”.

Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) to dziedziny uznane za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach ich monitoringu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opracowuje comiesięczne raporty z obecności KIS-ów w internecie. Z czerwcowego raportu wynika, że najpopularniejszymi hasłami w języku polskim były: „OZE”, „projektowanie”, „zrównoważony” i „recykling”.

Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma blisko 1,8 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 na realizację programów regionalnych. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisali kontrakt programowy.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do składania ofert na organizację, aranżację i obsługę posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej w terminie 13-14 października 2022 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania szacunku ceny w zakresie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania oraz opracowaniu na tej podstawie raportu pn. „Analiza przewag konkurencyjnych, trendów rozwojowych oraz analiza łańcuchów wartości branży elektronicznej i fotonicznej w Polsce”.

Dobiega końca ważna dla regionu inwestycja – budowa Podkarpackiego Centrum Nauki w Jasionce, które ma nosić imię Ignacego Łukasiewicza. Koszt inwestycji to 94 mln złotych. W centrum trwają już ostatnie prace wykończeniowe oraz montaż ekspozycji. Dzisiaj, tj. 22 lipca, odbyło się w nim posiedzenie zarządu województwa z udziałem zaproszonych gości.

Już tylko miesiąc pozostał na zgłoszenie się do festiwalu startupów Carpathian Startup Fest 2022. Nabór kończy się 12 sierpnia, a w październiku osoby z pomysłami na biznes i inwestorzy spotkają się w Rzeszowie na startupowej scenie. Wśród nich także startupy z Ukrainy. Gospodarzem jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis. W drugiej edycji #CSF22 łączna pula nagród wynosi aż 100 tys. zł, a dodatkowym atutem będzie zaproszenie do udziału w programie InCredibles zainicjowanego przez Sebastiana Kulczyka.

To miejsce oferujące przestrzeń i specjalistyczny sprzęt dla firm działających w branżach energetycznej, informatycznej i elektronicznej. Wartość inwestycji to ponad 53 miliony złotych, a ponad 40 milionów pochodzi z unijnego dofinansowania. Inwestycja będzie gotowa za rok.

Rozmowa z Marcinem Kuchcińskim, wicemarszałkiem województwa warmińskomazurskiego, na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji oraz ich znaczenia dla przedsiębiorców.

Następna strona