MENU

Projekt PSFWP

Drugi nabór do PSF na usługi rozwojowe już niebawem!

3 września 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zapowiedział, iż 21 września zostanie zamieszczone, na stronie  ww. urzędu, ogłoszenie nt. nowego naboru Podmiotowego Sytemu Finansowania usług rozwojowych. Najważniejsze informacje o zasadach rekrutacji i warunkach przyznawania dofinansowania na usługi rozwojowe będą dostępne w regulaminie naboru, a sam wykaz usług rozwojowych, na które przysługuje dofinansowanie znajduje się Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych ma się rozpocząć, według założonego planu, 30 września 2020 roku. Tym razem zgłoszenia do nowego naboru będą przyjmowane jedynie drogą elektroniczną w postaci zeskanowanego formularza zgłoszeniowego wraz z odręcznym podpisem i wymaganymi załącznikami. Adres mailowy, na który należy wysyłać powyższe dokumenty to: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, zgłoszenia należy dokonać z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego/podpisu kwalifikowanego lub za pośrednictwem zaufanego profilu ePUAP.

Dla zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na usługi rozwojowe organizowane będą informacyjne spotkania online. Odbędą się one 22 września o godzinach 10:00 i 13:00, a także 24 września o godzinie 10:00 i 13:00. Czas trwania każdego ze spotkań planowany jest na około godzinę, a wymogami uczestnictwa w nich są: komputer/laptop z dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz opcjonalnie mikrofon i kamera. W transmisji będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba uczestników, zatem, aby wyrazić chęć udziału w spotkaniu konieczne jest wysłanie na adres psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl zgłoszenia najpóźniej do 18 września 2020 roku. W mailu zgłoszeniowym należy zamieścić dzień i godzinę rozpoczęcia wybranego szkolenia. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym przed wydarzeniem na adres e-mail, który zostanie podany w zgłoszeniu. Obecność danych osobowych w korespondencji elektronicznej będzie jednoznaczna z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.