MENU

Podlaskie Seminarium Organizacji Pozarządowych

Udział Fundacji Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji w Podlaskim Seminarium Organizacji Pozarządowych - on line

  1. Jak nas widzą inni, czyli autoprezentacja i zasady skutecznej prezentacji NGO, w tym m. in. podstawy komunikacji z otoczeniem i w mediach społecznościowych.
  2. Skąd wziąć środki finansowe na działania organizacji, czyli gdzie i jak szukać informacji o aktualnych naborach na dotacje.
  3. Gdzie szukać wsparcia, czyli lokalne instytucje aktywizujące i wspierające organizacje (m. in. OWES, UM Białystok, OWOP, CWOP).
  4. Współpraca między NGO’s, formy współpracy, korzyści płynące z nawiązywania partnerstw i nieformalnych porozumień.
  5. CSR, tj. „społeczna odpowiedzialność biznesu”, relacja Biznes – NGO – obecny stan współpracy, korzyści płynące ze współpracy, preferowane formy współpracy i wzajemne oczekiwania.
  6. Przeprowadzenie debaty na temat potrzeb i problemów członków organizacji pozarządowej.
  7. Przeprowadzenie dyskusji na temat stworzenia bazy dobrych praktyk i korzyści z niej płynących.