MENU

Nasz zespół

Prezes Fundacji Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji – której propaguje idee IS wśród biznesu a efektem tych działań były zrealizowanych ponad 300 usług w tym zakresie. Od 2015 roku zasiada w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, regularnie reprezentując interesy organizacji zajmujących się rynkiem pracy i aktywizacja zawodową. Specjalista w dziedzinie HR, opracował innowacyjne procedury i procesy rekrutacyjne dla własnych zespołów, jak i dla wielu firm zewnętrznych tym samym rekrutował na stanowiska kandydatów z kraju i z zagranicy, Certyfikowany Project Management Associate (IPMA) oraz kompetencje managerskie potwierdził Certyfikatem ILM – 5 wydawanym przez The Institute of Leadership and Management w Londynie

Mariusz Malinowski nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji w ramach której zrealizował komercyjnie usługi szkoleniowe i doradcze dla setek firm z całej Polski. Doprowadził do podpisania umów długoterminowych o stałej współpracy z kilkunastoma sieciami franczyzowymi w całej Polski na rzecz działań CSR (Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie) oraz pozyskiwanie środków na rozwój działalności obsługując ponad 800 przedsiębiorstw. Opracował i stworzył “ Biuro poradnictwa CSR” w województwie podlaskim z zakresu kadr, ekologii i społeczności lokalnej. Doświadczony trener z zakresu kompetencji miękkich, rozwoju osobistego w ujęciu coachingowym, osobiście przeprowadził ponad 1000 godzin-szkoleniowych, nadzorował jak PM ponad 400 usług szkoleniowych. Jako doradca przeprowadził ponad 800 godzin doradztw, których efektem były takie dokumenty jak Plany Rozwoju, Biznesplany, Strategie Rozwoju Zawodowego w firmach, i dziesiątki innych usług rozwojowych.

Jako reprezentant organizacji pozarządowej działa na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizując skutecznie programy unijne od wielu lat. Obecnie zawodowo pełni rolę Doradcy Biznesowego i Supervisora, odpowiada za dobór kadr, wyznaczanie celów strategicznych oraz kontakt bezpośredni z interesariuszami fundacji które nadzoruje.

W Fundacji jest odpowiedzialna za planowanie, wdrażanie i monitorowanie projektów oraz zapewnienie ich zgodności z wymaganiami i standardami określonymi w umowach o dofinansowanie. Jej głównymi obowiązkami są również koordynacja działań zespołu projektowego, negocjacje z partnerami i monitorowanie postępów projektu.

Natallia Paulenka to specjalista ds. projektów, odpowiedzialna za realizację projektu zgodnie z wytycznymi i wymogami formalnymi funduszy i programów finansujących. Natallia dba o to, aby projekty był realizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, a także zgodnie z interesem i misją podmiotu którego dotyczy oraz aktualnym stanem prawnym.

Dr hab. inż. Marek Jałbrzykowski, prof. PB, jest kluczową postacią w naszym zespole ekspertów, oferując głęboką wiedzę i praktyczne doświadczenie w dziedzinie inżynierii materiałowej i produkcji. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w 1994 roku. Jego dorobek akademicki został umocniony w 2004 r., kiedy to obronił rozprawę doktorską na temat "Tarcie blach karoseryjnych ze stalą NC6 w warunkach smarowania".

Od tego czasu, jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, Dr Jałbrzykowski nie tylko angażuje się w badania akademickie, ale również w praktyczne zastosowania swojej wiedzy w rzeczywistym środowisku przemysłowym. Jest on jednym z czołowych ekspertów wspierających program Hub of Talents 2, gdzie jego wiedza i doświadczenie są wykorzystywane do pogłębiania relacji pomiędzy akademią a przemysłem.

W ramach swojej działalności badawczej i konsultacyjnej, Dr Jałbrzykowski prowadzi szeroki wachlarz projektów związanych z inżynierią materiałową i procesami produkcyjnymi. Jego portfolio zawiera tak różnorodne projekty jak optymalizacja procesu wytłaczania "Iceferów" dla Ice Home Design, kondycjonowanie technorattanu dla Progresja Sp.j., czy uruchomienie lakierni do tworzyw sztucznych dla Pimar-Plastics S.C. Jego najnowsze opracowania obejmują wykonanie audytów dla renomowanych firm jak PPH Grot, PPHU ARKA-DRUK i AMERPOL KARTON, co podkreśla jego wszechstronność i zdolność do dostosowania się do specyficznych potrzeb każdego klienta.

Specjalista w Zarządzaniu i Strategii Biznesowej. Doktor Andrzej Kondej jest cenionym wykładowcą na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Collegium Civitas w Warszawie. ego prace badawcze i publikacje naukowe w dziedzinach Strategii Rozwoju Przedsiębiorstw, Strategii Internacjonalizacji, Teorii i Historii Public Relations, oraz Podstaw Handlu i Usług, cieszą się międzynarodowym uznaniem. Jako wykładowca, Andrzej Kondej kładzie nacisk na praktyczne i aplikacyjne aspekty zarządzania. Jego metody dydaktyczne są innowacyjne, a kursy i warsztaty cieszą się dużą popularnością zarówno wśród studentów, jak i profesjonalistów. Andrzej Kondej dysponuje bogatym portfolio kompetencji. Zarządzanie Działem Sprzedaży - jego podejście skupia się na optymalizacji procesów, automatyzacji i efektywności operacyjnej. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - ma doświadczenie w implementowaniu rozwiązań technologicznych dla zwiększenia efektywności logistycznej. Zarządzanie Przedsiębiorstwem Handlowym - znany z wprowadzania innowacyjnych modeli biznesowych i strategii cenowych. Zarządzanie w Korporacjach Międzynarodowych - posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi i wdrożeniu globalnych strategii. Zarządzanie Zespołem Handlowców - ekspert w zakresie motywacji i rozwoju kompetencji sprzedażowych. Jest autorem książki „Polowanie na klienta” oraz licznych publikacji naukowych i artykułów w prestiżowych czasopismach branżowych. Jest również twórcą Marketingowego Rankingu Sieci Detalicznych, który stał się standardem w analizach rynkowych. Jego współpraca z Euromonitor International pozwala mu na prowadzenie badań rynkowych branży spożywczej w skali ogólnopolskiej. Jego analizy są często cytowane i wykorzystywane przez kluczowe podmioty na rynku. Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży pozwala mu na rozwijanie interdyscyplinarnych projektów badawczych, łączących zarządzanie z nowoczesnymi technologiami. Andrzej Kondej jest naszym głównym trenerem i wykładowcą w programach szkoleniowych. Jego praktyczne podejście do zarządzania, oparte na wieloletnim doświadczeniu, gwarantuje, że uczestnicy naszych szkoleń otrzymują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne narzędzia i metody, które mogą natychmiast zastosować w swojej pracy. Andrzej Kondej, będąc autorem publikacji i inicjatora licznych projektów badawczych, w tym Marketingowego Rankingu Sieci Detalicznych, stanowi dla nas nie tylko cenne wsparcie merytoryczne, ale również podnosi prestiż i autorytet naszej firmy na arenie krajowej i międzynarodowej.

Trener, coach, konsultant, przedsiębiorca, praktyk, prowadzi stałą współpracę z firmami w ramach realizacji szkoleń i doradztwa oraz superwizji w zakresie m.in.: komunikacja, obsługi klienta, technik sprzedaży, negocjacje, współpraca w zespole, motywacja, rozwój umiejętności psychospołecznych a także rozwój kluczowych umiejętności pracowników. Specjalizuje się w prowadzeniu treningu umiejętności społecznych, organizacji i zarządzania. Zajmuje się metodami efektywnej nauki, systemów zarządzania a także coachingiem indywidualny i grupowym oraz umiejętnościami psychospołecznymi. Swoje doświadczenie zdobywała przy współpracy z firmami w dziedzinie systemów zarządzania ISO 9001 i HACCP wprowadzając tam systemy. Specjalizuje się także w rozwoju umiejętności psychospołecznych,
Jako specjalista ds. handlu i marketingu wiedza zdobytą w praktyce dotyczy poszukiwania, pozyskiwania i obsługa bezpośredniej i telefonicznej klientów, koordynacji projektów (pomiar, ustalenia z klientem, nadzór nad realizacją na produkcji, współpraca z grafikiem i technologiem) wypisywanie zleceń produkcyjnych, przygotowywanie i prezentacja ofert handlowych, a także negocjacje,
Ukończyła Politechnikę Białostocką Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie Przedsiębiorstwem a także studia podyplomowe Coaching w biznesie. Swoja wiedzę uzupełniła poprzez przepracowanie wielu godzin na salach szkoleniowych.