MENU

Nasz zespół

Prezes Fundacji Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji – której propaguje idee IS wśród biznesu, a efektem tych działań były zrealizowanych ponad 300 usług w tym zakresie.
Od 2015 roku zasiada w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, regularnie reprezentując interesy organizacji zajmujących się rynkiem pracy i aktywizacja zawodową.

Posiada Dyplomy uczelni Akademia Rolnicza w Lublinie "ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI - SYSTEM HACCP” oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania "OCENA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO PRACOWNIKÓW LINII PRODUKCYJNYCH”. Udział w kursie Audytorów wewnętrznych ISO 9001,
Wieloletni dyrektor zarządzający w firmie produkcyjnej i przetwórstwie rolnym.

Posiada Dyplomy uczelni Akademia Podlaska w Siedlcach, specjalność :Zarządzanie i Marketing oraz Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach, specjalność: Zarządzanie Firmą.

Wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku na wydziale Ekonomii i Zarządzania, wybitny specjalista w dziedzinie Strategii rozwoju przedsiębiorstw, Strategii internacjonalizacji, Teorii i historia public relations, Podstawy handlu i usług. Specjalizuje się w Zarządzaniu działem sprzedaży, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych, Zarządzanie zespołem handlowców.

Trener, coach, konsultant, przedsiębiorca, praktyk, prowadzi stałą współpracę z firmami w ramach realizacji szkoleń i doradztwa oraz superwizji w zakresie m.in.: komunikacja, obsługi klienta, technik sprzedaży, negocjacje, współpraca w zespole, motywacja, rozwój umiejętności psychospołecznych a także rozwój kluczowych umiejętności pracowników.

Praktyk, trener, pasjonat z doświadczeniem w pracy rzecznika prasowego (Opera i Filharmonia Podlaska, biuro europosła), doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu strategiami promocji i Public Relations (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)...

Trener IT z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista od Marketingu internetowego, Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIN, YouTube. Realizował szkolenia z zakresu MS Exel, MS Word MS office - na poziomie zaawansowanym oraz liczne projekty IT.

Psycholog, trener, coach, mentor i doradca zawodowy, manager i przewodnik górski. Jako psycholog specjalizuje się w psychologii rozwoju osobistego oraz organizacji pracy. W tych obszarach prowadzi także badania naukowe. Wspiera czynnie procesy budowania i rozwoju zespołów pracowniczych.