MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Przeprowadzenie badania oraz opracowanie na tej podstawie raportu pn. 'Analiza przewag konkurencyjnych, trendów rozwojowych oraz analiza łańcuchów wartości branży elektronicznej i fotonicznej w Polsce' - kalkulacja ceny

Przeprowadzenie badania oraz opracowanie na tej podstawie raportu pn. 'Analiza przewag konkurencyjnych, trendów rozwojowych oraz analiza łańcuchów wartości branży elektronicznej i fotonicznej w Polsce' - kalkulacja ceny

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania szacunku ceny w zakresie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania oraz opracowaniu na tej podstawie raportu pn. „Analiza przewag konkurencyjnych, trendów rozwojowych oraz analiza łańcuchów wartości branży elektronicznej i fotonicznej w Polsce”.

Szacunek ceny należy przesłać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. w formie elektronicznej na adres: milena.jozwik-krakowiak@mrit.gov.pl.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.) art. 66, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia w związku z planowanym zleceniem zamówienia.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.2. pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Źródło: gov.pl