MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / 8 rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym programie FENG i Funduszach Europejskich na rozwój innowacyjności firm

8 rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym programie FENG i Funduszach Europejskich na rozwój innowacyjności firm

Fundusze unijne to szansa dla każdego przedsiębiorcy, który chce wdrażać innowacyjne produkty lub usługi. Żeby jednak skorzystać z tej pomocy, trzeba spełnić określone warunki. Z naszym poradnikiem poznasz priorytety Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), zasady projektów modułowych oraz liczne ułatwienia, dzięki którym proces starania się o dotacje z FENG stał się prosty i przejrzysty.

1.     Postaw na badania i rozwój

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie z FENG na projekty bazujące na wynikach prac B+R oraz wdrożenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych innowacyjnych produktów lub usług. Na ten cel została przeznaczona ponad połowa z liczącego ponad 8 mld euro budżetu FENG. Ta koncentracja na wynikach prac B+R otwiera właścicielom firm drzwi do wielu możliwości, jakie oferuje program FENG, który został właśnie zaakceptowany przez KE.

Wspieranie procesów B+R+I zwiększających innowacyjność produktów lub usług to jeden z głównych filarów programu.

Kolejny to tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu i wdrażaniu innowacji – duża część środków z drugiego priorytetu zostanie przeznaczona na zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu i sektora nauki oraz zasilenie instrumentów kapitałowych. Tu przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytu technologicznego, a więc połączenia kredytu z dotacją na wdrożenie innowacji (rozwiązań bazujących na wynikach prac B+R).

Trzeci priorytet FENG to wspieranie zielonej transformacji. W tym przypadku program oferuje przedsiębiorcom zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI tj. Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (Important Projects of Common European Interest) w obszarze technologii wodorowych.

Poznaj Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Celem FENG jest wspieranie polskiej gospodarki, a w szczególności firm, które działają w perspektywicznych sektorach. Na dotacje mogą liczyć te projekty, które wpisują się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), czyli obszary kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki. Szczegółowe opisy poszczególnych obszarów znajdują się tutaj. Choć obszarów KIS jest 13, to ich zakres jest szeroki. Warto dogłębnie zapoznać się opisami każdego z nich.

2.     Stwórz projekt modułowy

Jeszcze do niedawna każdy etap powstawania innowacji i umieszczania jej na rynku wymagał osobnego wniosku o dofinasowanie. I tak wnioskowało się oddzielnie o dotację na prace B+R, oddzielnie na wdrożenie wyników i jeszcze w innym wniosku np. na promocję nowego produktu za granicą. Obecnie ścieżka, którą musi przejść przedsiębiorca, żeby zyskać środki unijne, jest znacznie prostsza i krótsza.

Co uległo zmianie? Poszczególne etapy powstawania innowacji mogą być zawarte w jednym wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że za jednym razem można starać się o środki na prace B+R nad nowym produktem/usługą, wdrożenie, a nawet na promocję na rynkach zagranicznych oraz przeszkolenie pracowników. Ten nowy, dużo sprawniejszy system wnioskowania znacząco przyspieszy procesy inwestycyjne. Żeby uzyskać finansowanie na każdy z tych obszarów, należy skomponować projekt modułowy, który uwzględnia szereg działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem innowacji, czyli właśnie modułów. Dopuszczalnych jest siedem modułów, z czego dwa są obowiązkowe: przeprowadzenie prac B+R oraz wdrożenie wyników prac B+R (mali przedsiębiorcy mają do wyboru jedną z tych dwóch opcji, duże firmy muszą uwzględnić zawsze moduł B+R).

Moduły fakultatywne to: Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Internacjonalizacja obejmująca m.in. promocję na rynkach zagranicznych i ochronę praw własności przemysłowej poza Polską czy wreszcie moduł Kompetencje, w ramach którego będzie można sfinansować koszty szkoleń i poszerzania wiedzy i umiejętności swoich pracowników.

3.     Biznes i ekologia. Połącz je w jedno

Jednym z obszarów najbardziej wpieranych przez FENG jest ekologia i "zazielenianie przedsiębiorstw". Istnieje nawet wydzielony moduł poświęcony tej kwestii. Co można w nim uwzględnić? Jedną z opcji jest transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Możemy też starać się o fundusze na przestawienie firmy i jej modelu biznesowego na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów przez projektowanie produktów i usług aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów. Wśród dostępnych opcji znajdziemy także wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu oraz wdrożenie płynących z nich rekomendacji, w tym wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw.

Warto postawić na ekoprojektowanie lub ekoinnowacje, czyli działalność ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produktu na środowisko i społeczeństwo podczas całego cyklu życia danego projektu. Wnioski uwzględniające te cele mogą liczyć na dodatkowe punkty.

4.     Otwórz się na cyfryzację

FENG obok "zazieleniania" wspiera także cyfryzację. Dlatego warto uwzględnić ten aspekt w swojej działalności. Na etapie komponowania projektu znajdziemy moduł obejmujący finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań́ zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów, produktów oraz usług. Wysoko cenione jest także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy, których projekty ukierunkowane są na produkty innowacyjne z uwzględnieniem innowacji cyfrowych, mogą liczyć na dodatkowe punkty, które zwiększają szansę na otrzymanie dotacji.

5.     Postaw na jakość projektu i współpracę z nauką

Wyniki prac badawczo-rozwojowych są niezbędne podczas ubiegania się o dofinansowanie z FENG. Przedsiębiorca może przeprowadzić je samodzielnie, wykonać je wspólnie z organizacją badawczą lub NGO– każde z tych działań może być objęte dotacją. Istnieje też możliwość zakupu wyników prac B+R w celu ich wdrożenia. Zakup wyników nie będzie objęty dotacją, ale wdrożenie już tak.

6.     Skorzystaj z usług informacyjnych ekspertów

Z pomocą unijnych środków Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło bezpłatne i dostosowane do konkretnych potrzeb firm usługi informacyjne STEP oraz Innovation Coach, które są kierowane w szczególności do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Usługa STEP skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają już pomysł na projekt. Ekspert branżowy przeanalizuje go, opierając się przy tym na kryteriach konkursowych FENG, a następnie wskaże jego słabe i mocne strony. Eksperci STEP dysponują dużą wiedzą i doświadczeniem w ocenie projektów innowacyjnych. Przedsiębiorcy otrzymają wiele cennych wskazówek dotyczących tego, jak w możliwie największym stopniu spełnić wymagane kryteria w konkursie o dotacje. Z usługi STEP można skorzystać, zgłaszając swój pomysł na stronie step.gov.pl. Więcej szczegółowych informacji na jej temat można znaleźć tutaj.

Z kolei usługa Innovation Coach jest skierowana do tych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze pomysłu na projekt i chcieliby wprowadzić B+R+I w swojej firmie, ale nie mają doświadczenia w realizacji tego rodzaju działań. Przydzielony ekspert pomoże im przeanalizować sytuację firmy i wskaże te obszary, które mogą być punktem wyjścia do realizacji działań w obszarze innowacji i zmiany. Doradca wskaże też, jak można sfinansować te działania z FENG.

Eksperci Innovation Coach (IC) to osoby z doświadczeniem w prowadzeniu prac naukowo-badawczych i komercjalizacji. To ważna pomoc, tym bardziej że jest dostępna na bardzo wczesnym etapie planowania. Szczegółowe informacje o usłudze Innovation Coach znajdują się tutaj.

7.     Odkryj nowości i ułatwienia w procesie wnioskowania o dotacje

Jeszcze do niedawna na składanie wniosków obowiązywały widełki czasowe. Teraz nabory będą ciągłe Co więcej, każda firma, która ubiega się o dotację, może też liczyć na wsparcie opiekuna projektu. Ekspert będzie czuwał nad projektem od etapu złożenia wniosku aż do zakończenia jego realizacji, z nim też przedsiębiorca będzie się konsultował.

Zmianom uległ także system oceny projektów. Przedsiębiorcy będą mogli wprowadzić poprawki na kilku etapach oceny wniosku przez ekspertów.

W obliczu tak wielu zmian i udogodnień nie ma co zwlekać z podjęciem działań. Jeżeli chcesz rozwijać swoją działalność w duchu innowacji, złóż wniosek o dotację unijną. Pierwsze konkursy FENG planowane są już na początku przyszłego roku.

Źródło: www.money.pl