MENU
Jesteś tutaj: O nas / Nasz zespół / Piotr Bańczyk
Trener

Piotr Bańczyk
Trener

Psycholog, trener, coach, mentor i doradca zawodowy, manager i przewodnik górski. Jako psycholog specjalizuje się w psychologii rozwoju osobistego oraz organizacji pracy. W tych obszarach prowadzi także badania naukowe. Wspiera czynnie procesy budowania i rozwoju zespołów pracowniczych. Pełni kluczowe funkcje w biznesie i w organizacjach pozarządowych, tworzy podmioty gospodarcze oraz sprawował funkcję kierownicze w regionalnej administracji publicznej. Jest dyrektorem ds. Rozwoju w Inspiration Point S.A. Założycielem i prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Coachów i Psychologów. Zainicjował powstanie jak i pełnił tam funkcję kierowniczą największej śląskiej organizacji pozarządowej - Centrum Społecznego Rozwoju. Powołał do życia Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Stale uczestniczy w procesach wdrażania funduszy europejskich w regionie oraz w procesie planowania działań z zakresu rynku pracy na terenie województwa śląskiego. Swoje wykształcenie zdobywał na uczelniach tj. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz licznych szkoleniach.w całej Polsce.