MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Lubuskie wiąże się w partnerstwa, idzie po innowacje

Lubuskie wiąże się w partnerstwa, idzie po innowacje

Do Lubuskiego wkrótce przypłyną unijne fundusze w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. To szansa na dźwignięcie innowacyjnych biznesów. Firmy i instytucje zawiązują się w partnerstwa, szykują do ważnego konkursu.

Unia Europejska kładzie nacisk, by pieniądze z nowego, postpandemicznego budżetu wydać na zwiększenie odporności w ochronie zdrowia i wzmocnienie gospodarki, przede wszystkim przez inwestowanie w innowacje i branże przyszłości. Dlatego od regionów krajów członkowskich zażądała wyłonienia inteligentnych specjalizacji – obszarów gospodarki, w których specjalizują się już teraz, i tych, w których chcą specjalizować w przyszłości. Chodzi o to, by nie dochodziło do sytuacji, w której wydają pieniądze bez długofalowej strategii. Świat się zmienia pod naporem nowych technologii, jeszcze bardziej cenione będą wszelkie projekty nieszkodzące lub poprawiające stan środowiska, związane z cyfryzacją, wcielające w życie ideę smart city.

Lubuskie wybrało trzy inteligentne specjalizacje: zieloną gospodarkę, zdrowie i jakość życia, innowacyjny przemysł. Samorząd województwa starał się, by były maksymalnie elastyczne, nie ograniczały możliwości rozwoju choćby tradycyjnemu przemysłowi, który wciąż jest filarem gospodarki w regionie.

15 lutego br. zaktualizowaliśmy naszą lubuską strategię rozwoju. Wciąż stawiamy na zieloną gospodarkę, ale już bardziej inteligentnych – innowacyjnych technologii. Wśród 46 projektów kluczowych wpisaliśmy rozwój parków naukowo-technologicznych, budowę inkubatora przedsiębiorczości dla młodych oraz sieci innowacyjnych start-upów. W regionie powstanie również Lubuskie Centrum Patentowe - mówi Elżbieta Polak, lubuska marszałek.

Zsieciowani na przyszłość

Wybór specjalizacji konsultowano z biznesem i nauką. Jednocześnie firmy i instytucje zachęcane były do wiązania się w partnerstwa, by łatwiej było im sięgać po finansowanie innowacyjnych projektów. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze przeprowadził cykl warsztatów sieciujących, by podmiotom łatwiej było zorientować się, z kim mogą połączyć siły.

– Po trzech rundach warsztatów sieciujących wszystkie trzy grupy, a więc zielona gospodarka, innowacyjny przemysł oraz zdrowie i jakość życia, spotkały się podczas obrad Lubuskiego Forum Innowacji. Tam zaprezentowały partnerstwa, które powstały dzięki sieciowaniu lubuskich uczelni, klastrów, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw. Sieciowanie i rozwój innowacji to jest to, na co stawiamy w Lubuskiem. Dzięki połączeniu pomysłów i kompetencji, wygenerowana zostanie większa liczba wartościowych, innowacyjnych projektów, chcemy rozwijać innowacyjne rozwiązania, dlatego m.in. budujemy Park Technologii Kosmicznych, wspieramy start-upy –tłumaczy marszałek Polak.

– Dzięki profesjonalnemu wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej zaraziliśmy przedsiębiorczym odkrywaniem ponad 200 instytucji i firm z województwa. Pod okiem swoich liderów do końca września przygotują zarys projektu, który zostanie zgłoszony do konkursu na kluczowe obszary B+R lubuskich inteligentnych specjalizacji i poddany eksperckiej ocenie –dodaje Joanna Malon, dyrektorka Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWL. – Proces pozwoli nam zweryfikować, w jaki sposób kształtują się nasze regionalne specjalizacje, oraz przewidzieć i ukierunkować rozwój lubuskich innowacji na kolejne lata. To ważne z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej i zdobywania funduszy unijnych na ambitne projekty.

12 partnerstw

Dotychczas w Lubuskiem wstępnie zawiązało się 12 partnerstw. Wśród nich m.in.: rozwój systemów kosmicznych, przemysł 4.0, Lubuskie Centrum Cyfrowych Technologii Medycznych, InnoFood – żywność wysokiej jakości, Industry4Future, Smart City i Internet Rzeczy.

Region szczególnie duże nadzieje wiąże z przemysłem kosmicznym. Lubuska marszałek przed paroma laty ściągnęła do Zielonej Góry oddział Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, jednocześnie na obrzeżach miasta buduje Park Technologii Kosmicznych. To w nim w przyszłości rozwijać mają się innowacyjne firmy, a także najzdolniejsi studenci.

– Przemysł kosmiczny wielokrotnie znajduje zastosowanie na Ziemi, nie w kosmosie. W podobny sposób świat wykorzystał większość wynalazków na potrzeby wojskowości. Badamy systemy satelitarne i naziemne, robotykę i sterowanie, sztuczną inteligencję, techniki satelitarne z nawigacją, technologie informatyczne, elektronikę i elektrotechnikę, cyberbezpieczeństwo. Zajmujemy się też materiałami, które prędzej czy później trafiają do powszechnego użycia – mówił na forum prof. Marek Banaszkiewicz, kierownik zielonogórskiego oddziału CBK PAN.

Partnerstwem SmartCity i IoT pokieruje spółka BIOT z grupy kapitałowej LUG. Wspólnie poszukają szansy wprowadzenia na rynek energooszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań.

– Już dziś na ulicach moglibyśmy mieć oświetlenie, którego natężenie jest podyktowane ruchem na drodze czy ścieżce rowerowej – opowiadała Izabela Wojewoda z LUG.

Jest też partnerstwo w branży spożywczej, gdzie liderem będzie Uniwersytet Zielonogórski z Katedrą Żywienia Człowieka i Dietoterapii na czele. Kilkanaście firm chce sięgać po pieniądze na badania i rozwój, produkować zdrową żywność, wprowadzać innowacyjne rozwiązania ochrony roślin oparte na nanocząsteczkach. Łukasz Rut z Parku Interior Nowa Sól (lidera projektu Lubuskie4Future) mówił zaś o potrzebach w przemyśle maszynowym, ICT, energetyce odnawialnej. Lubuskie firmy chcą podciągnąć się w robotyce i automatyce (w tym kastomizacji i digitalizacji), projektowaniu 3D, przechowywaniu i przetwarzaniu danych. Producenci elementów motoryzacyjnych szukają nowych, wysokomarżowych rynków zbytu.

Czekają na wnioski

Nabór aplikacji wstępnych do konkursu na wyłonienie obszarów kluczowych w ramach inteligentnych specjalizacji trwa do końca września br. Po tym terminie wnioski zostaną zweryfikowane przez zespół ekspertów. – Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – przypomina Malon.

Więcej na investinlubuskie.pl

Źródło: zielonagora.wyborcza.pl