MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Stań do konkursu o "Gryfa Gospodarczego 2021". Zgłoś swoją firmę

Stań do konkursu o "Gryfa Gospodarczego 2021". Zgłoś swoją firmę

Zbliża się kolejna edycja konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2021”. Jest to jedna z najbardziej cenionych regionalnych nagród, przyznawana wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego. Zgłoszeń można dokonywać do 15 września.  

Organizatorem konkursu nieprzerwanie od 2000 roku jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, która skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych i pełni rolę doradczą marszałka województwa pomorskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest przede wszystkim promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, szczególnie takich, które są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

W reakcji na globalne trendy oraz konieczność zmiany podejścia do kwestii związanych z ochroną środowiska i klimatu, powstała nowa kategoria - Lider Zielonej Transformacji. Przeznaczona jest ona dla firm, które wprowadzają modyfikacje mające na celu realne ograniczenie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne.

W tym roku zmienia się również sposób aplikacji. Uczestnicy mogą składać wnioski on-line, co w istotny sposób ułatwi aplikację i unowocześni formułę konkursu.

W ramach wydarzenia zaplanowane są również dwa tematyczne panele dyskusyjne - pierwszy z nich poruszać będzie zagadnienia związane z CSR oraz wyzwań dla biznesu w kontekście zmian klimatycznych i odbędzie się pod koniec września. Natomiast drugi związany będzie z cyfryzacją przedsiębiorstw i poprzedzi uroczyste wręczenie nagród pod koniec października w Operze Bałtyckiej.

Zarówno pierwsza jak i druga debata będą transmitowane online na stronach konkursu, z możliwością zadawania pytań na żywo także przez internautów.

W ramach tegorocznej XXII edycji Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach głównych, tj.

Lider Innowacji – nagroda dla firm wprowadzających na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju inteligentnych specjalizacji Pomorza. Dodatkowymi atutami będą zgłoszone i / lub wdrożone patenty, a także innowacje związane z cyfryzacją (digitalizacją) nowoczesnymi technologiami.

Lider Eksportu – nagroda dla przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, promowana będzie współpraca firmy z uczelniami oraz eksport produktów, będący wynikiem działalności badawczo-rozwojowej.

Lider Inwestycji – nagroda dla firm, których działalność inwestycyjną wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.

Lider Odpowiedzialności Społecznej – nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, zwłaszcza takimi, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy. Promowana będzie współpraca w obszarze CSR z organizacjami pozarządowymi oraz działania wpisujące się w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Pomorski Start-Up – nagroda dla młodych firm (do 5 lat), które wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania, społeczną i biznesową wartością start-upa.

Lider Zielonej Transformacji - nagroda skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

Lider Kształcenia Zawodowego – nagroda dla pracodawców, których firmy angażują się i aktywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi z województwa pomorskiego.

Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom – skierowana do samorządów lokalnych na terenie województwa pomorskiego, które konsekwentnie i systematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na terenie regionu. Udział w konkursie tworzy doskonałą platformę wymiany doświadczeń w obszarze relacji gmina - przedsiębiorcy i służy integracji osób działających na rzecz przedsiębiorczości w różnych środowiskach.

Kapituła Konkursu może przyznać również Nagrodę Specjalną, a patroni medialni spośród wszystkich uczestników konkursu wybiorą laureata Gryfa Medialnego.

Partnerem merytorycznym konkursu jest PwC, jedna z wiodących na świecie firm doradczych, która będzie także przygotowywać rekomendacje dla komisji konkursowej. Organizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu sponsora głównego - mBanku SA oraz sponsora - Olivii Business Centre.

Informacje o konkursie oraz formularze dostępne są na stronie internetowej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy gryfgospodarczy.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2021 r. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Źródło: expresskaszubski.pl

fot.UMWP/Gdańskie Centrum Multimedialne