MENU
Jesteś tutaj: Nasze Wydarzenia / FIRMY W DOBIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ - PRZEMYSŁ 4.0 - TRENDY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY

FIRMY W DOBIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ - PRZEMYSŁ 4.0 - TRENDY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY

Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji reprezentowana przez w-ce Prezes Ewelinę Gotowicką eksperta Grupy Roboczej KIS II, wzięła udział w Konferencji organizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo- Handlową we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki pod tytułem INDUSTRIE 4.0 - TRENDY - WYZWANIA - PERSPEKTYWY. Spotkanie odbyło się 21 października 2021r. w formie online, gdzie głównym tematem rozmów i wystąpień były FIRMY W DOBIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ - PRZEMYSŁ 4.0.

Krótkie wystąpienia dużej liczby zaproszonych prelegentów i praktyków z dziedziny Przemysłu 4.0 pozwoliło na naświetlenie kwestii wytyczenia ścieżki działań firm pod kątem Rewolucji Cyfrowej. W spotkaniu wzięli udział między innymi: Wojciech Filipiński, Piotr Glinka, Artur Pollak. Wystąpienia miały osoby, które takie procesy zmian cyfrowych w firmach już wprowadziły, bądź są w trakcie wprowadzania ich do swoich organizacji, takich jak Fabryka VW zakład w Polkowicach, firma Danon. Pozwoliło to na spojrzenie na Przemysł 4.0 z perspektywy praktycznej. Podczas konferencji wspomniano o trendach makroekonomicznych i wskazano perspektywy rysujące się przed firmami w związku ze zmianami w globalnych łańcuchach dostaw. Ważnym elementem było omówienie najczęściej popełnianiych błędy podczas procesu transformacji cyfrowej oraz najnowsze technologie związane z Przemysłem 4.0. Konferencja adresowana jest do szerokiego kręgu firm: tych bezpośrednio związanych z produkcją i logistyką, dostawców maszyn i urządzeń, jak również do firm IT tworzących oprogramowanie dla przemysłu. Istotnym i wciąż niedocenianym obszarem jest kwestia cyberbezpieczeństwa przemysłowego.

Podsumowując spotkanie dotknęło wielu kwestii przed jakimi stoją polskie firmy w perspektywie wprowadzenie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, jednak najważniejszym elementem konferencji była wypowiedź Piotra Pollaka - prezesem firmy technologicznej APA Group z Gliwic, iż Rewolucja Przemysłowa 4.0 odbywa się już i w czasie gdy "szybki pokona dużego". Zmiany cyfrowe to konieczność, a nie wybór, by móc rozwijać swoją firmę nie zależenie od jej wielkości.