MENU

Przygotowanie wniosków refundacji wybranych programów inwestycyjnych

Przedmiot oferty:

Przygotowanie wniosków refundacji wybranych programów inwestycyjnych.

Zakres świadczeń:

 1. Kompleksowe przygotowanie wniosków dla wybranych programów.
 2. Pomoc w skompletowaniu wymaganych dokumentów zgodnie z dokumentacją konkursową.
 3. Sporządzenie formalnie poprawnej dokumentacji aplikacyjnej.
 4. Przygotowanie dokumentów potrzebnych do podpisania umowy refundacji.
 5. Terminowe składanie wniosku wraz z załącznikami.

Warunki finansowe:

 1. Opłata wstępna: płatna przy podpisaniu umowy.
 2. Opłata po rekomendacji projektu: płatna po rekomendacji projektu do dofinansowania.
 3. Opłata miesięczna: za każdy miesiąc realizacji projektu objętego dofinansowaniem.

Warunki współpracy:

 1. Beneficjent dostarcza wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.
 2. Ostateczna decyzja o refundacji nie jest gwarantowana.
 3. Obie strony zobowiązane są do zachowania poufności informacji.
 4. W przypadku niesatysfakcjonującej oceny wniosku, strony współdziałają w procedurze odwoławczej.

Termin realizacji:

Zgodnie z harmonogramem ustalonym indywidualnie z Beneficjentem.