MENU

Staż

Nasz program stażowy ma na celu umożliwienie bezrobotnym zdobycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy, bez konieczności nawiązywania z pracodawcą stosunku pracy. Staż daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, sprawdzenia i wdrożenia w życie zdobytej na studiach wiedzy oraz nawiązania kontaktów. Przynosi to wiele korzyści, takich jak: rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie samooceny, uznanie ze strony innych, zdobycie wiedzy i kontakty.

Kandydat ubiegający się o staż jest zapraszany na rozmowę do siedziby Fundacji oraz w razie wzajemnej chęci na dzień próbny. Podczas dnia próbnego oceniamy, jak osoba radzi sobie z wykonywaniem powierzonych zadań oraz jak potrafi współpracować z innymi. Jeśli kandydat spełni nasze wymagania, rozpoczyna pierwszy płatny tydzień stażu.

Staż odbywa się na podstawie umowy, która jest podpisywana na okres ustalony między Fundacją, a stażystą, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 lub 12 miesięcy. Stażysta ma swoje oddzielne stanowisko pracy i profesjonalne narzędzia do pracy, aby mógł w pełni wykonywać swoje obowiązki. Każdy stażysta ma swojego opiekuna, który odpowiada za powierzanie zadań i udzielanie pomocy. Wszystkie zadania są dokładnie omawiane, aby były zrozumiałe i przejrzyste.

Podczas stażu stażysta ma możliwość brania udziału w interesujących konferencjach przeprowadzanych w Białymstoku i całej Polsce. Po zakończeniu stażu stażysta otrzymuje dokument zawierający informacje o czasie trwania stażu i Fundacji, która go realizowała, celach stażu i uzyskanych efektach kształcenia oraz wykonanych zadaniach.