MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Krajowe inteligentne specjalizacje priorytetem polskiej gospodarki. PARP przedstawia najnowszy raport z monitoringu KIS-ów w internecie

Krajowe inteligentne specjalizacje priorytetem polskiej gospodarki. PARP przedstawia najnowszy raport z monitoringu KIS-ów w internecie

Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) to dziedziny uznane za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach ich monitoringu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opracowuje comiesięczne raporty z obecności KIS-ów w internecie. Z czerwcowego raportu wynika, że najpopularniejszymi hasłami w języku polskim były: „OZE”, „projektowanie”, „zrównoważony” i „recykling”.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje są to branże uznane za priorytetowe dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenia wartości dodanej polskiej gospodarki i podniesienia jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Lista KIS-ów podlega ciągłej weryfikacji i aktualizacji, a w proces ten zaangażowani są partnerzy gospodarczy, naukowi oraz społeczni – w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym.

Każdy z KIS-ów jest analizowany pod kątem specyficznych, identyfikujących go haseł. Z najnowszego raportu wynika, że w czerwcu 2022 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, do najczęściej występujących w internecie haseł w języku polskim – według wyników wyszukiwania za pomocą Brand24 – należały: „OZE” (KIS 4), „projektowanie” (KIS 12), „zrównoważony” (KIS 5) i „recykling” (KIS 7). Z kolei w języku angielskim najpopularniejsze były hasła: „healthcare” (opieka zdrowotna) (KIS 1), „design”, „gaming” (KIS 12), „sustainability” (trwałość, równowaga, zrównoważony rozwój) (KIS 5) i „automation” (automatyka, automatyzacja) (KIS 11). Najrzadsze w języku polskim były wzmianki z hasłami: „biogospodarka” i „foodtech” (KIS 2), „fotonika” (KIS 9), „medtech” (technologie medyczne) (KIS 1) i „nanotechnologia” (KIS 8), a w języku angielskim „shipping” – po wykluczeniu kontekstu sklepów internetowych (KIS 13), „bioeconomy” i „foodtech” (KIS 2) oraz „photonics” (KIS 9).

Ponadto z raportu wynika, że przeciętne zasięgi są najwyższe w przypadku najrzadszych wzmianek. Natomiast, gdy tematyka jest popularna użytkownicy rozpraszają się, czerpiąc wiedzę z wybranych źródeł dotyczących danej tematyki.

Wzmianki o wymowie pozytywnej w języku polskim stanowiły 13%, a w języku angielskim 19%. Z kolei wzmianki o wymowie negatywnej stanowiły 13% polskojęzycznych i 8% angielskojęzycznych. W języku polskim pozytywną wymowę najczęściej miały wzmianki zawierające hasło „wzornictwo” – aż 38% i „recykling” – 21%. W języku angielskim udział wzmianek o charakterze pozytywnym był najwyższy w przypadku hasła „shipping” z  wykluczeniem handlu internetowego (100%) oraz haseł „design” 28% i „sustainability” – 29%. Tematem wywołującym w Polsce dużo negatywnych emocji są odnawialne źródła energii – aż 38% wzmianek o wymowie negatywnej (podczas gdy w maju było ich 22%). Dość wysoki był też udział wzmianek negatywnych w przypadku haseł: „recykling” – 19%, „farmakologia” – 19% i „zrównoważony” – 18%. Natomiast w internecie angielskojęzycznym najwyższe ich odsetki występowały w przypadku haseł „renewables” (OZE) – 24% i „healthcare” (opieka zdrowotna) – 25%.

– Wśród wszystkich haseł objętych monitoringiem w polskojęzycznym internecie, tematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) występuje najczęściej. OZE są zagadnieniem, w przypadku którego największa część dyskursu toczy się w mediach społecznościowych. Tematyka OZE budzi silne emocje i udział wzmianek negatywnych jest ponadprzeciętnie wysoki, a pozytywnych – niski. „Projektowanie”, tak jak w poprzednim miesiącu, było drugie co do częstości występowania wśród wszystkich haseł objętych monitoringiem. Tematyka projektowania ponadprzeciętnie często wiązała się z pozytywnymi emocjami. W szczególności liderem liczby wzmianek pozytywnych w internecie było hasło „wzornictwo” – powiedział Krzysztof Buczek, kierownik w Departamencie Analiz i Strategii, PARP.

Pełną treść raportu można pobrać i przeczytać tutaj.

Raport „Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” ma charakter cykliczny. Kolejny raport, uwzględniający dane za lipiec 2022 r., zostanie opublikowany w sierpniu.

Więcej informacji o Monitoringu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Źródło: parp.gov.pl