MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Starszy wiceprezes Multiband Global w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Senton Kaçaniku uczestnikiem panelu w ramach Forum Ekonomicznego w Polsce

Starszy wiceprezes Multiband Global w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Senton Kaçaniku uczestnikiem panelu w ramach Forum Ekonomicznego w Polsce

AUSTIN, Texas--()--American Metals Recovery and Recycling, Inc. („AMRR”) (OTC Pink: AMRR), spółka holdingowa AMR Resources, LLC d/b/a Multiband Global (MBG), czołowa spółka IT i cyklu życia infrastruktury sieciowej, ogłosiła, że starszy wiceprezes w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Senton Kaçaniku będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego i prelegentem podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Polsce odbywającego się 7 września br.

Kaçaniku będzie mówił o infrastrukturze 5G i szerokopasmowej w kontekście Strategii Inteligentnych Specjalizacji w Europie. Biljana Scepanovic, minister nauki i rozwoju technologicznego Czarnogóry weźmie udział w panelu razem z Kaçaniku. Moderatorem dyskusji będzie Sinisa Marcic, starszy ekspert ds. inwestycji w kapitał ludzki Rady Współpracy Regionalnej, Bośnia i Hercegowina.

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją w Europie Środkowo-Wschodniej, w ramach której ponad 4000 liderów biznesu i władz publicznych z całego świata spotyka się, aby omawiać bieżące kwestie. Konferencja odbywa się w dniach 6-9 września w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, Polska. Tegorocznym tematem przewodnim jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”.

Jak mówi Senton Kaçaniku: „Internet nie jest już dobrem luksusowym, tylko podstawą rozwoju gospodarczego. Technologia 5G jest fundamentem przyszłości, do której dążymy i miejsc pracy do których się przygotowujemy. Większość zawodów jutra jeszcze nawet nie istnieje. Wiele z nich powstanie dzięki 5G i miejskiej sieci Wi-Fi Mesh, co pozwoli na upowszechnienie internetu rzeczy. W Multiband Global skupiamy się na tym, by komunikacja znalazła się w centrum polityki rozwoju gospodarczego w całym regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA)”.

James Frinzi, prezes i dyrektor generalny AMRR, zauważył: „Jesteśmy dumni, że Senton jest członkiem naszego zespołu i że może reprezentować Multiband Global na tym ważnym wydarzeniu. Jego pasja do rozwoju w regionie EMEA pozwoli MBG na ekspansję nie tylko tu, ale też w innych lokalizacjach. Na Forum Ekonomicznym będziemy mogli podziwiać doskonałą znajomość zagadnień telekomunikacyjnych Sentona, co przełoży się na lepszą rozpoznawalność marki MGB w tej części świata”.

American Metals Recycling and Recovery

AMRR jest spółką holdingową AMR Resources, LLC d/b/a Multiband Global, czołowej spółki z dziedziny IT i cyklu życia infrastruktury sieciowej oferującej kompletne rozwiązania dla IT i cyklu życia infrastruktury sieciowej od wdrożenia po likwidację. Spółka posiada bazę logistyczną, terenowe systemy usług dla przedsiębiorstw i globalną bazę techników. Multiband Global specjalizuje się w telekomunikacji na dużą skalę, planowaniu i projektowaniu systemów/sieci, systemach przeciwpożarowych i chroniących życie, przewodach niskiego napięcia, zabezpieczeniach elektronicznych, instalacjach audiowizualnych, usługach montażowych, recyklingu odpadów elektronicznych i niszczeniu danych. Klienci firmy to spółki z branży technologii, komunikacji, opieki zdrowotnej, sportu i rozrywki oraz władze publiczne.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące, które podlegają czynnikom ryzyka i niepewności. Wypowiedzi te dotyczą przyszłych zdarzeń lub naszych przyszłych wyników finansowych i stanowią odzwierciedlenie naszych obecnych oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami w zakresie działalności, wskaźników finansowych i osiągnięć. O ile jest to możliwe, spółka stara się wyróżnić takie wypowiedzi prognozujące, używając takich wyrażeń jak „oczekuje”, „uważa”, „szacuje”, „spodziewa się”, „planuje”, „zamierza” i podobnych. Wypowiedzi te odzwierciedlają obecne przekonania spółki i opierają się na informacjach, do których ma ona dostęp w tej chwili. W związku z tym podlegają one czynnikom ryzyka i niepewności oraz nieprzewidzianym wydarzeniom, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki, wskaźniki lub osiągnięcia będą się znacząco różnić od tych przedstawionych lub sugerowanych przez takie wypowiedzi. Ponadto zapisy typu safe harbor Ustawy o papierach wartościowych z 1934 r., ze zm. („Ustawa o papierach wartościowych”) mogą nie mieć zastosowania wobec emitenta akcji groszowych lub podmiotu niepodlegającego wymogom sekcji 13(a) lub 15(d) Ustawy o papierach wartościowych. Wypowiedzi prognozujące są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszej Informacji prasowej. Ze względu na szereg istotnych czynników, faktyczne wyniki mogą znacząco odbiegać od tych podanych w takich wypowiedziach prognozujących. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących, aby odzwierciedlały one zdarzenia lub okoliczności po dniu publikacji niniejszej informacji prasowej, o ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo federalne.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Źródło:businesswire.com