MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Omawiali inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska

Omawiali inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska

W ostatnich dniach odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. Celem spotkania była ocena, jakie są największe potencjały oraz potrzeby branż, które należą do Horyzontalnych Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, a także określenie, jakie czynniki zewnętrzne w największym stopniu na nie wpływają.

Wnioski z tej dyskusji staną się następnie podstawą do generowania nowych inicjatyw podczas kolejnych spotkań Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji. W spotkaniu, które odbyło się w środę 21 września 2022 na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego udział wzięło 31 osób.

Po powitaniu i wstępnej prezentacji przystąpiono do dyskusji w mniejszych grupach. Uczestnicy zostali poproszeni o zajęcie miejsc przy jednym z pięciu stolików i podjęcie się dyskusji na temat przypisany do tego stolika. Następnie, w określonych odstępach czasowych, uczestnicy przechodzili do kolejnych stolików, by tam uzupełnić wyniki dyskusji poprzedników. Stoliki dedykowane były następującym zagadnieniom:

- zielony Ład: potrzeby regionu, obszary o największym potencjale rozwoju Przemysł 4.0.: potrzeby regionu, obszary o największym potencjale rozwoju,
- życie wspomagane technologią: potrzeby regionu, obszary o największym potencjale rozwoju,
- kryzysy: branże najbardziej odporne na kryzys, branże zyskujące na kryzysie,
- czynniki wpływu: czynniki regionalne i krajowe najmocniej wpływające na rozwój horyzontalnych inteligentnych specjalizacji.

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami i przy wysokim zaangażowaniu uczestników. Należy mieć nadzieję, że skupienie dyskusji na węższej tematyce i wzmocnienie grupy dyskutantów przedstawicielami przemysłu nie należącymi do Grupy Roboczej, pozwoli wypracować ciekawe pomysły inicjatyw, które przy wsparciu ze strony środków publicznych zaowocują rozwojem innowacyjności Dolnego Śląska.

Żródło: jelonka.com

Fot. KARR