MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Ogłoszenie otwartego naboru Partnera da to konkursu Innowacje Społeczne w ramach programu nr. FERS.05.01-IZ.00-002/23

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera da to konkursu Innowacje Społeczne w ramach programu nr. FERS.05.01-IZ.00-002/23

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu FERS

Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji (Fundacja RIS), jako Wnioskodawca inicjujący projekt partnerski, zaprasza do udziału w otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, który zgłoszony zostanie w ramach działania FERS 5.1 Innowacje społeczne, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Aktualna wersja regulaminu dostępna na stronie naboru: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne/

Głównym celem Partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i realizacja projektu pod tytułem "Kształcenie Bez Granic: Innowacyjne Strategie dla Współczesnej Edukacji dla dorosłych".

Cel projektu: adaptację i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia dla dorosłych pracowników w Polsce, aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy i społeczeństwa. Chcemy, aby dorośli mieli dostęp do najnowszych narzędzi edukacyjnych, które pozwolą im kontynuować naukę, rozwijać nowe umiejętności i przystosowywać się do dynamicznie zmieniającego się świata.

Kto może zgłosić się?

Partnerem może być:

podmiot, który był zaangażowany jako Lider lub Partner w realizację projektu:

- w ramach pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15)

oraz

- w drugiej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19) lub konkursie na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18)

albo

inny podmiot, ale w takim przypadku wymagane jest partnerstwo z podmiotem, który był Liderem lub Partnerem projektu realizowanego w ramach pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15) oraz w drugiej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19) lub konkursie na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18).

Zgłoszenia należy przesyłać do 8 września 2023 do godziny 13.00 pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: ul. Celownicza 27, Białystok, 15-394