MENU
Jesteś tutaj: O nas / Nasz zespół / Mariusz Malinowski
Prezes Zarządu

Mariusz Malinowski
Prezes Zarządu

Prezes Fundacji Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji – której propaguje idee IS wśród biznesu a efektem tych działań były zrealizowanych ponad 300 usług w tym zakresie. Od 2015 roku zasiada w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, regularnie reprezentując interesy organizacji zajmujących się rynkiem pracy i aktywizacja zawodową. Specjalista w dziedzinie HR, opracował innowacyjne procedury i procesy rekrutacyjne dla własnych zespołów, jak i dla wielu firm zewnętrznych tym samym rekrutował na stanowiska kandydatów z kraju i z zagranicy, Certyfikowany Project Management Associate (IPMA) oraz kompetencje managerskie potwierdził Certyfikatem ILM – 5 wydawanym przez The Institute of Leadership and Management w Londynie

Prezes, Lider, Menedżer nadzorujący działalność gospodarczą Fundacji w ramach których zrealizował komercyjnie usługi szkoleniowe i doradczych dla setek firm z całej Polski. Doprowadził do podpisania umów długoterminowych o stałej współpracy z kilkunastoma sieciami franczyzowymi w całej Polski na rzecz działań CSR (Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie) oraz pozyskiwanie środków na rozwój działalności obsługując ponad 800 przedsiębiorstw. Opracował i stworzył “ Biuro poradnictwa CSR” w województwie podlaskim z zakresu kadr, ekologii i społeczności lokalnej. Doświadczony trener z zakresu kompetencji miękkich, rozwoju osobistego w ujęciu coachingowym, osobiście przeprowadził ponad 1000 godzin-szkoleniowych, nadzorował jak PM ponad 400 usług szkoleniowych. Jako doradca przeprowadził ponad 800 godzin doradztw, których efektem były takie dokumenty jak Plany Rozwoju, Biznesplany, Strategie Rozwoju Zawodowego w firmach, i dziesiątki innych usług rozwojowych.

Jako reprezentant organizacji pozarządowej działa na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizując skutecznie programy unijne od wielu lat. Obecnie zawodowo pełni rolę Doradcy Biznesowego i Supervisora, odpowiada za dobór kadr, wyznaczanie celów strategicznych oraz kontakt bezpośredni z interesariuszami fundacji które nadzoruje.

inkubator.bialystok@gmail.com