MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Profesor Carsten Carlberg, światowej klasy biochemik, będzie pracował w olsztyńskim PAN!

Profesor Carsten Carlberg, światowej klasy biochemik, będzie pracował w olsztyńskim PAN!

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie wzmocnił się o postać wybitnego naukowca, prof. Carstena Carlberga, który w stolicy Warmii i Mazur skupi się na badaniach dotyczących wpływu odżywiania na epigenetyczne predyspozycje do chorób dietozależnych.

Konferencja prasowa z udziałem prof. Carlberga odbyła się w środę w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. To miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. W bezpośrednim sąsiedztwie OPN-T powstaje właśnie nowa siedziba Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, o czym wspomniał prof. dr hab. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu.

Zaznaczył, że na rozwój olsztyńskiego PAN duży wpływ miał projekt Welcome Fundacji Nauki Polskiej z 2010 roku dotyczący badań nad otyłością i cukrzycą typu 2.

– Badania pozwoliły stwierdzić, że problemy z posiadaniem potomstwa wiążą się bardzo głęboko ze stylem życia, w tym sposobem odżywiania – wyjaśnił dyrektor instytutu.

Olsztyński Instytut PAN z jednej strony rozwijał się naukowo, ale potrzebna była także integracja fizyczna – gdyż zakłady naukowe Instytutu są usytuowane w dwóch lokalizacjach w Olsztynie i dwóch w Białymstoku.

– Postanowiliśmy przenieść Instytut w bezpośrednie sąsiedztwo Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trylińskiego. Działania związane z rozpoczęciem inwestycji budowy nowej siedziby zajęły nam kilka lat – dodał prof. Mariusz Piskuła.

Sąsiedztwo Instytutu PAN docenia Maria Borzym, Dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jej zdaniem bliskość placówki naukowej przyniesie korzyści nie tylko samemu OPN-T, ale przede wszystkim zlokalizowanym tu przedsiębiorstwom.

– Współpraca zaowocuje podjęciem wspólnych działań zmierzających do wzrostu efektywności wykorzystania potencjału naukowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu – podkreśliła Dyrektor.

Zaznaczyła, że firmy, przede wszystkim te o profilu biotechnologicznym i spożywczym, których w OPN-T jest sporo, zyskają pewnego biznesowego partnera.

Jej zdaniem współpraca biznesowo-naukowa opłaci się także zwykłym ludziom.

– Twierdzę, że sprawny transfer wiedzy do sektora biznesowego to w dalszej perspektywie inteligentne rozwiązania służące zwykłemu człowiekowi w jego codziennym życiu. Temu będzie służyła nasza współpraca – dodała Maria Borzym.

W operacji przeniesienia Instytutu pomogły fundusze strukturalne, które udało się pozyskać dzięki dobrej współpracy z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin przyznał, że chce łamać stereotypy o Warmii i Mazurach jako o województwie bez przemysłu czy nauki. Nawiązał także do zatrudnienia profesora Carlberga, światowej klasy biochemika.

– Jest to dowód na to, że nie jesteśmy gdzieś z boku, ale stoimy w samym centrum inicjatyw związanych z nauką – powiedział marszałek.

Przenosiny Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w sąsiedztwo Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego nazwał strategicznym wydarzeniem. Budowa nowego obiektu to koszt ok. 100 mln zł. Nowa siedziba instytutu ma zostać ukończona we wrześniu 2023 roku.

– Ten projekt bardzo mocno skorelowany jest z naszą strategią rozwoju województwa. Bo przecież specjalizacja zdrowa żywność jest z powodzeniem realizowana przez lata – zaznaczył Gustaw Marek Brzezin.

Zauważył, że przyszłość także kształtuje się obiecująco w tym zakresie. Dodał, że zarząd województwa chciałby wprowadzić czwartą specjalizację w regionie – zdrowe życie.

To może nakłonić nas wszystkich do korzystania z pieniędzy unijnych w ramach inteligentnych specjalizacji, ale też w ramach rozwoju warunków naturalnych, które posiadamy – zauważył.

Zatrudnienie prof. Carstena Carlberga było możliwe dzięki Komisji Europejskiej i programowi ERA Chair WELCOME2 (grant w wysokości 2,5 mln euro pt. „Powołanie Centrum Doskonałości w obszarze nutrigenomiki dla poprawy zdrowia i jakości życia” przyznany został Instytutowi Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w 2020 roku).

Dzięki programowi możemy zatrudnić naukowców na warunkach zbliżonych do państw Europy Zachodniej. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Okazuje się, że wystarczy wiara w osiąganie założonych celów i determinacja, bo oto mamy na pokładzie pana prof. Carstena Carlberga – dodał prof. Mariusz Piskuła.

Prof. Carsten Carlberg urodził się w Hamburgu. Do Olsztyna przyjechał z Kuopio (Finlandia). Podczas konferencji opowiedział, na jakich badaniach zamierza się skupić.

Wyjaśnił, że wpływ na nasze życie mają dwa komponenty. Pierwszym z nich jest genetyka, na którą nie mamy wpływu (odpowiada za ok. 20 proc. naszego zdrowia). Drugim czynnikiem jest to, co nazywamy epigenetyką.

– Epigenomy odgrywają w naszym życiu główną rolę. To, co jemy i nasz styl życia wpływają na nasze zdrowie. Aktywność fizyczna, wysypianie się, to, czy jesteśmy szczęśliwi – to czynniki, które mają wpływ na nasze życie – powiedział prof. Carlberg.

Zaznaczył, że nasz organizm jest zbudowany z 400 różnych tkanek i organów, a każdy z nich ma różny epigenom.

Badania prof. Carlberga od ponad 30 lat skupiają się na witaminie D. Odkrył, że w zależności od sposobu reakcji na ekspozycję na witaminę D, ludzi można zakwalifikować do trzech grup: słabo, średnio i silnie reagujących.

Witamina D jest bardzo ważna dla naszego organizmu, dla kości, systemu immunologicznego, chroni nas przed rakiem. Zażywając ją regularnie, nasz organizm zachowuje zdrowie.

– Utrzymanie witaminy D w naszym organizmie na wysokim poziomie jest istotne w celu kontrolowania epigenomu w naszych tkankach, w szczególności po to, aby układ odpornościowy był silny. Jeden na czterech ludzi jest słabo reagujący na witaminę D i potrzebuje suplementacji, aby efektywnie zredukować ryzyko choroby – zaznaczył profesor Carlberg.

Jak suplementować witaminę D? Prof. Carlberg uważa, że dziennie należy spożywać tyle, aby na jeden kilogram masy ciała przypadał jeden mikrogram witaminy D, czyli np. osoba ważąca 50 kilogramów powinna przyjmować 50 mikrogramów witaminy D.

Naukowiec przyznał, że postanowił podjąć pracę w Olsztynie, ponieważ Instytut PAN prowadzi interesujące go badania.

– Kluczowa była nutrigenomika – zaznaczył profesor.

To właśnie w Olsztynie, w ramach projektu ERA Chair WELCOME2 Carsten Calberg stworzy zespół zajmujący się analizą regulacji genów w skali całego genomu człowieka.

Dzięki opracowaniu „cyfrowych bliźniaków” – modeli osób zdrowych i chorych, będzie możliwe testowanie za pomocą symulacji komputerowej personalizowanych interwencji związanych z doborem diety, aktywnością fizyczną i stosowaniem leków. Na podstawie tych działań w Instytucie utworzone zostanie Centrum Doskonałości w obszarze nutrigenomiki.

Naukowcy widzą w tym duży potencjał. Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, nie ukrywa, że liczy na owocną współpracę.

Dopiero zaczynamy współpracować. Zostaliśmy zaproszeni do partnerstwa przy tym projekcie. Mamy nadzieję, że badania Instytutu będą miały wpływ na obszar, którym się zajmujemy, czyli cukrzycą typu 2 i jej leczeniem – zaznaczyła

Więcej o projekcie ERA Chair WELCOME2 na stronie projektu: www.welcome2.pan.olsztyn.pl

Źródło: olsztyn.com.pl

fot. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie