MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Spotkanie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego odbyło się na UWM

Spotkanie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego odbyło się na UWM

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się dziś (22.04) drugie spotkanie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Zdrowe życie”. Do swojego grona przyjęło czterech nowych członków.

Nowi członkowie konsorcjum to firmy z branży IT: Angitia, Brontes Processing, Accessmedica i TechIntegra. Oferują oprogramowanie i rozwiązania techniczne z obszaru wirtualnej rzeczywistości, wspomagane sztuczną inteligencją. Usprawniają one procesy rehabilitacji pacjentów po urazach, w tym pacjentów neurologicznych oraz seniorów. Rozwiązania proponowane przez firmy dotyczą także monitoringu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz otoczonych opieką domową. W tym przypadku służą one także do kontrolowania, czy opiekunowie odpowiednio zajmują się chorym.

Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Zdrowe życie” powstało we wrześniu 2021 r. Stawia sobie za cel ścisłą współpracę pomiędzy sektorami nauki i badań, przemysłu, rynku pracy i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednym ze strategicznych zadań, oprócz utworzenia dla Warmii i Mazur specjalizacji „zdrowe życie”, jest również powołanie klastra zrzeszającego podmioty zainteresowane rozwojem turystyki zdrowotnej w naszym regionie. Konsorcjum będzie też wspierać badania naukowe wykorzystujące nowoczesne technologie w obszarze zdrowia i ochrony środowiska naturalnego. Nowa inteligentna specjalizacja pozwoli także sięgnąć po fundusze na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest jednym z założycieli konsorcjum. Wnosi do niego wielki potencjał naukowy i sam podejmuje działania wpisujące się w nową specjalność. Jednym z takich działań jest zamiar utworzenia w Szkole Zdrowia Publicznego UWM nowego kierunku studiów - fizjoterapii.

Źródło: olsztyn24.com

Fot. Janusz Pająk