MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Projekt Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+

Projekt Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+. Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ jest jednym z dokumentów operacyjnych, uszczegóławiających ustalenia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ w obszarze gospodarki. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Strategia Przyspieszenia 2030+ jest dokumentem o charakterze ogólnym i zgodnie z jej założeniami realizacja szczególnie ważnych aspektów rozwoju województwa wymaga bardziej pogłębionego zaplanowania zadań. Tych szczegółowych ustaleń dokonuje się w odrębnych dokumentach im dedykowanych i stanowiących konkretne plany działań. Jednym z takich dokumentów jest Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+.

RIS3 2021+ odpowiada za programowanie działań związanych z poprawą poziomu innowacyjności województwa w aspektach gospodarczych i ma na celu tworzenie warunków dla rozwoju regionalnej gospodarki w oparciu o inteligentne specjalizacje.

Od wielu lat rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opiera się na inteligentnych specjalizacjach, które generują unikalne atuty i możliwości w oparciu o strukturę przemysłu i bazę wiedzy charakterystyczną dla danego regionu. Wyznaczane są po to, aby skupić inwestycje wokół obszarów, które są w stanie zapewnić zwiększenie wartości dodanej gospodarki. Dlatego też każdy region identyfikuje swoje inteligentne specjalizacje, które świadczą o tożsamości gospodarczej regionu.

Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ będzie również służyła programowaniu wydatkowania środków finansowych w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.

W związku z powyższym, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym: mieszkańców województwa, przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, szkoły wyższe i jednostki naukowo badawcze, do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+, które potrwają od 26 kwietnia do 31 maja 2022 r. W tym okresie możliwe jest zgłaszanie uwag i wniosków na załączonym formularzu.

W ramach konsultacji społecznych projektu RIS3 2021+ zaplanowano dwa spotkania konsultacyjne: 12 i 17 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, sala patio I, godz. 11:00.

Chętnych do udziału w ww. spotkaniach konsultacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: ris@kujawsko-pomorskie.pl. Pod tym adresem będzie można również uzyskać wszelkie informacje dotyczące konsultacji projektu RIS3 2021+. O ewentualnych dodatkowych spotkaniach, których organizacja będzie zależna od zgłaszanego zainteresowania, będziemy informować.

Do pobrania:

Źródło: bip.kujawsko-pomorskie.pl

Fot. Andrzej Goinski