MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Ponad 34 tysiące złotych na przygotowanie strategii rozwoju powiatu jasielskiego?

Ponad 34 tysiące złotych na przygotowanie strategii rozwoju powiatu jasielskiego?

Radni powiatu na najbliższej sesji mają zdecydować, czy dadzą zgodę na przekazanie z budżetu samorządu 34 tysięcy złotych na opracowanie strategii rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2023-2030. Podobny dokument został przygotowany w roku 2016.

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego - jak czytamy na stronie informacyjnej powiatu jasielskiego - określa cele rozwojowe powiatu, uwzględniając przy tym różnorakie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Ujęte w strategii zapisy są odpowiedzią na najważniejsze problemy i wyzwania rozwojowe powiatu jasielskiego.

Poprzedni taki dokument został opracowany na lata 2016 - 2022. Na 112 stronach znajdują się liczne opisy, analizy, wykresy i tabele. Około połowa dokumentu, to dane statystyczne. Kolejna część to opis słaby i mocnych stron powiatu, przedstawienie szans i zagrożeń jakie stoją przed samorządem. Po przebrnięciu przez 70 stron dokumentu dochodzimy do rozdziału "Wizja rozwoju powiatu jasielskiego". Rozdział ten - przygotowany z niezwykłym rozmachem - przedstawia wizję dołączenia jasielszczyzny do obszarów o wysokiej specjalizacji technicznej. - Rozwój gospodarczy powiatu powinien opierać się głównie o firmy działające w branżach zwanych Inteligentnymi specjalizacjami Podkarpacia, tj.: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informatyka, telekomunikacja - czytamy w dokumencie.

Zapisano też, że organy powiatu winny wspierać rozwój turystyki przez m.in. wspieranie produkcji produktów regionalnych czy tworzenie kąpielisk, łowisk dla wędkarzy i turystów, szlaków kajakowych, przystani. W zakresie infrastruktury - władze powiatu w 2016 roku oceniły - że priorytetem jest budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym połączenie z autostradą i krajową siecią kolejową.

Jest też dużo zapisów o edukacji, dostępu do usług medycznych, rozwoju infrastruktury technicznej. Jakie będą zapisy kolejnej strategii rozwoju? Jeśli radni powiatu dadzą zielone światło na przygotowanie strategii, to dokument powstanie do końca tego roku.

Źródło: jaslo.naszemiasto.pl

Fot. Okładka dokumentu o nazwie "Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego 2016 -2022"