MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Wybrano Liderów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Wybrano Liderów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

W ramach projektu Smart Progress, wybrano podmioty, które przez najbliższe dwa lata będą pełnić funkcję tzw. Liderów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (Liderzy ISP).

Będą oni animatorami na rzecz każdej ze specjalizacji. Zadbają m.in. o dobrą komunikację i wymianę informacji wśród podmiotów w ramach ISP i zapewnią wsparcie merytoryczne niezbędne dla przygotowania dobrej jakości projektów innowacyjnych, diagnozując niezbędne potrzeby wśród interesariuszy ISP. Będą też podejmować działania na rzecz wzmocnienia wizerunku i promocji ISP. Zadania realizowane przez Liderów ISP mają przyczynić się do lepszej integracji i aktywizacji podmiotów w ramach danej specjalizacji oraz pomiędzy pozostałymi ISP.

Zapraszamy do kontaktu z Liderami specjalizacji. Pełne dane teleadresowe do poszczególnych Liderów znajdą Państwo pobierając poniższe wizytówki:

Lider ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne

Lider ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

Lider ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw w budownictwie

Lider ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

Działania Liderów ISP, realizowane są w ramach projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Źródło: gospodarka.pomorskie.eu