MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego 2021

Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego 2021

Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego 2021

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa, centra naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, NGO, wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na badania, rozwój i innowacje w nowej perspektywie finansowej oraz zainteresowanych rozwojem branży, w której funkcjonują na warsztaty sieciujące w ramach procesu wyznaczenia kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji.

Będzie to również świetna okazja do poznania innych firm i instytucji oraz nawiązania współpracy. Warsztaty odbywają się w formule on-line w godzinach 9:00-12:00 w następujących terminach (w czwartki):

III tura:

  • 10 czerwca 2021 r. – Zielona gospodarka i inne potencjalne inteligentne specjalizacje
  • 17 czerwca 2021 r. – Zdrowie i jakość życia i inne potencjalne inteligentne specjalizacje
  • 24 czerwca 2021 r. – Innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje

Rejestracja na czerwcowe warsztaty dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/hY8VDhFUPDZZwpE78

Celem warsztatów jest sieciowanie oraz przygotowanie podmiotów lubuskiego systemu innowacji do aplikowania w konkursie na kluczowe obszary badawczo-rozwojowe (B+R) Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, konkurs natomiast zmierza do wyłonienia konsorcjów , które będą generować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w ramach wsparcia RPO 2021-2027. Warsztaty organizuje Departament Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Zdrowie i jakość życia w regionie jest specjalizacją o horyzontalnym znaczeniu dla rozwoju województwa lubuskiego. Bazuje ona na istniejących w Polsce i w całej Europie negatywnych trendach demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, ale również trendach poprawy jakości życia, w szczególności jakości życia w chorobie lub w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Zielona Gospodarka jest specjalizacją o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. Bazuje na istniejących w Polsce i w całej Europie priorytetowych kierunkach związanych z dynamicznym rozwojem technologii środowiskowych, w tym ekoprzemysłu, ekoinnowacji oraz technologii OZE.

Innowacyjny przemysł jest specjalizacją zbudowaną na bazie specyfiki regionu charakteryzującego się silną obecnością tradycyjnych sektorów gospodarki, tj. przemysłu metalowego, motoryzacyjnego, drzewnego, meblarskiego i papierniczego. Są to przemysły tradycyjne, w których w województwie obserwowany jest wzrost zatrudnienia i wielkości produkcji, ale wykorzystujące nowe technologie. W sektorach tych oprócz dużych firm funkcjonujących np. na terenie K-S SSE funkcjonują również małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiednią wiedzę i potrzeby wykorzystywania nowych technologii. Przedsiębiorstwa te ze względu na długoletnie tradycje regionalne na stałe wrosły w branżowy krajobraz regionu i stanowią jedne z ważniejszych sektorów gospodarki województwa lubuskiego.

Źródło: http://investinlubuskie.pl/category/inteligentne-specjalizacje/