MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / RSI WL 2030 przyjęta przez Sejmik Województwa Lubelskiego!

RSI WL 2030 przyjęta przez Sejmik Województwa Lubelskiego!

Miło nam poinformować, że Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXIV/407/2021 z dnia  29 marca br. przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

RSI WL 2030 jest rozwinięciem i uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego  do 2030 roku, w części poświęconej rozwojowi badań  i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji.

Strategia jest efektem współpracy i zaangażowania kluczowych środowisk naszego województwa, reprezentujących sektor gospodarki, świat nauki, sferę otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, a także mieszkańców regionu.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas, zaangażowali się w prace i przyczynili  do opracowania tego dokumentu.

RSI WL 2030 definiuje przede wszystkim inteligentne specjalizacje Województwa Lubelskiego, tj.:

  1. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

  2. ZIELONA GOSPODARKA

  3. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

  4. CYFROWE SPOŁECZEŃSTWO

  5. TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE, PROCESY PRODUKCYJNE I LOGISTYCZNE

Zapraszamy do zapoznania się z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Źródło: www.lubelskie.pl