MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Środki z Europejskich Funduszy przyznane!

Środki z Europejskich Funduszy przyznane!

Stan prac nad Umową Partnerstwa i programami unijnymi, a także wyniki negocjacji kontraktów programowych województw – to tematy spotkania poświęconego polityce spójności. Odbyło się ono w ramach trzeciego posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP – 24 czerwca w Augustowie.

"Dziękuję marszałkom za zrozumienie, że przyjęte rozwiązania nie wszystkich zadowalają. Podział środków to zawsze kompromis. Jednak w moim odczuciu były to bardzo udane negocjacje. Powiedzieliśmy sobie wszystko, co leży na sercu" – stwierdził Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Patrzmy w przyszłość

Tematem negocjacji było 25 proc. (7,1 mld euro) puli z funduszy europejskich na programy regionalne. 75 proc. środków unijnych zostało podzielonych między regiony już na początku roku.Podlaskie zakończyło środowe negocjacje z sukcesem. Kwota dla naszego województwa została bowiem znacząco zwiększona – z 992 mln euro do 1,25 mld euro. Marszałek Artur Kosicki wywalczył dla naszego województwa dodatkowe 259 mln euro.

"Mamy dobre odczucia, jeśli chodzi o negocjacje. W mojej ocenie metoda podziału środków, jaką przyjęto na perspektywę 2014-2020, skrzywdziła województwo podlaskie, alokacja powinna być wtedy wyższa – ocenił marszałek Artur Kosicki." – Ale to już historia. Idźmy dalej, patrzmy w przyszłość.

Inni marszałkowie również wymienili spostrzeżenia na temat wyników negocjacji.

Liczymy na szybką akceptację

Podczas posiedzenia Agnieszka Kapciak, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) omówiła stan prac nad projektem Umowy Partnerstwa (UP). To dokument, który precyzuje, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Chodzi tu o 76 mld euro z unijnej polityki spójności (72,2 mld euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 mld euro).

Od 18 stycznia do 22 lutego trwały konsultacje tego projektu w formule online. Wpłynęło ponad 500 uwag, które teraz są analizowane w ministerstwie. W trzecim kwartale br. projektem zajmie się Rada Ministrów i zostanie on formalnie przekazany do Komisji Europejskiej (KE).

"Rozpoczęliśmy już nieformalny dialog z Komisją Europejską. To bardzo ważny proces. Uzgadniamy pewne kwestie techniczne z urzędnikami w Brukseli. Liczymy, że nowy projekt, zmieniony w wyniku konsultacji oraz rozmów z KE, będzie na tyle gotowy, że szybko uzyskamy akceptację Komisji" – wyraziła nadzieję Agnieszka Kapciak.

Konkursy w przyszłym roku

Zastępca dyrektora departamentu strategii przypomniała, że Polska będzie korzystała z funduszy europejskich w ramach dziewięciu programów krajowych i 16 regionalnych. Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, dziedzictwo kulturowe, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Nie później niż trzy miesiące po przekazaniu Umowy Partnerstwa, do Brukseli zostaną przesłane projekty programów krajowych i regionalnych. A po ich zatwierdzeniu, w 2022 r., zostaną przeprowadzone pierwsze konkursy na wsparcie z funduszy europejskich.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

fot.: Mateusz Duchnowski