MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Na co wydadzą fundusze unijne w latach 2021-2027? Zarząd województwa lubelskiego zatwierdził listę priorytetów

Na co wydadzą fundusze unijne w latach 2021-2027? Zarząd województwa lubelskiego zatwierdził listę priorytetów

Zarząd województwa, który będzie decydował o tym jak mają być wydawane pieniądze na rozwój, we wtorek zatwierdził listę priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zastąpi on funkcjonujący wcześniej Regionalny Program Operacyjny. - W połowie lipca rozpoczniemy ostatni etap procedowania dokumentu, czyli jego opiniowanie. Jesteśmy pierwszym regionem, który taki dokument przyjął i będzie rozpoczynał konsultacje społeczne - wyjaśnia Anna Brzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Fundusze unijne dla Lubelszczyzny. Znamy priorytety na lata 2021-2027

Program został podzielony na 10 priorytetów. Będą one dotyczyły następujących obszarów:

  1. badań i innowacji, regionalnych inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, cyfryzacji;
  2. adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska;
  3. efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, wsparcia zrównoważonej mobilności miejskiej;
  4. rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym rozwoju usług publicznego transportu drogowego;
  5. rozwoju infrastruktury edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia, infrastruktury usług społecznych oraz podmiotów ochrony zdrowia, infrastruktury kultury i turystyki,
  6. włączenia społecznego, usług zdrowotnych,
  7. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
  8. adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw do zmian,
  9. programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego,
  10. zintegrowanych inwestycji terytorialnych, wsparcia partnerstw gmin zmarginalizowanych, rewitalizacji obszarów miejskich i innych niż miejskie.

W nowej perspektywie finansowej duży nacisk będzie postawiony na kwestie związane z ochroną środowiska. Wśród inwestycji jakie będą mogły uzyskać unijne wsparcie będą m.in.: tworzenie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego, ochrony przed pożarami lasów, retencjonowania wód opadowych, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym. Do tego dojdzie budowa magazynów ciepła czy inwestycje w odnawialne źródła energii.

Także samorządy otrzymają spory kawałek z unijnego tortu. Kontynuowany będzie program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w którym znajdzie się 17 obszarów miejskich. Na wsparcie mogą liczyć gminy zagrożona trwałą marginalizacją. Realizowany będzie też program rewitalizacji.

Źródło: lublin.wyborcza.pl
zdjęcie ilustracyjne: (zdjęcie ilustracyjne/ Fot. Jędrzej Wojnar / Agencja Gazeta)