MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Turystyka medyczna szansą dla polskich specjalności. Nowe technologie napędzają rozwój

Turystyka medyczna szansą dla polskich specjalności. Nowe technologie napędzają rozwój

Z roku na rok przybywa cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski, aby poddać się zabiegom medycznym czy kuracjom w uzdrowiskach. Szczególny potencjał rozwoju turystyki medycznej mają regiony atrakcyjne przyrodniczo i turystycznie.

  • Placówki medyczne na Warmii i Mazurach są nastawione na rozwój turystyki medycznej
  • Do Polski przyjeżdżają m.in. turyści z Niemiec i Skandynawii, aby poddać się zabiegom medycyny estetycznej czy skorzystać z usług stomatologicznych
  • Rozwój turystyki medycznej zależy przede wszystkim od wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej

Polska turystyka medyczna ma szansę na rozwój

- Turystyka medyczna na świecie jest widocznym od wielu lat trendem, który zawitał też do Polski. Widzimy dzisiaj, że mamy ogromny mandat do tego, aby nie tylko zachęcić zagranicznych pacjentów do korzystania z usług medycznych w naszym kraju, ale także propagować podróże w celach medycznych również wśród Polaków i zachęcać ich do korzystania z dobrodziejstw różnych regionów Polski - podkreśla w rozmowie z portalem "Newseria Biznes" Marcin Bruszewski, dyrektor generalny Philips Health System Polska.

Turystyka zdrowotna staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Najszerzej u osób z Niemiec i Skandynawii, które przyjeżdżają do Polski, aby poddać się zabiegom medycyny estetycznej, a także kuracjom w uzdrowiskach czy też chcą skorzystać z usług stomatologicznych. Jak wskazuje Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej, polska stomatologia cieszy się największą popularnością wśród turystów z zagranicy.

Istnieje wiele regionów w kraju atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo, gdzie rozwój tej turystyki ma szczególny potencjał.Turystyka medyczna może stać się istotnym elementem polskiej turystyki, szczególnie w regionie Warmii i Mazur, ze względu na jego wyjątkowe walory przyrodnicze i infrastrukturalne. Mamy rozwiniętą sieć bardzo dobrych hoteli, które mogą świadczyć również usługi medyczne i okołomedyczne. Podniesienie konkurencyjności i możliwość ściągnięcia tutaj turystów medycznych z Polski i zagranicy to dla regionu wielka szansa - wskazuje "Newserii Biznes" dr hab. Jerzy Przyborowski, profesor i rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Warmia i Mazury szansą na zwiększoną turystykę medyczną

Prace w regionie skupiają się przede wszystkim na zaprezentowaniu turystom innowacyjnych rozwiązań w skali całej Europy. W toku prac nad nową specjalizacją na Warmii i Mazurach powstaje inteligentna specjalizacja "Zdrowe życie", który ma wzmocnić potencjał lokalnych placówek, w tym także hoteli czy SPA.

- W województwie warmińsko-mazurskim kończymy prace nad powołaniem nowej, inteligentnej specjalizacji pod nazwą "Zdrowe życie", dzięki której zamierzamy pozyskiwać duże środki finansowe na rozwój turystyki medycznej. Myślimy, że już w tym roku uda się tak zaplanować środki, aby od przyszłego roku można było nimi wspomóc naszą branżę turystyczną, leczniczą i sanatoryjną. Bez tego niewiele da się zrobić, ale UE na następnych siedem lat koncentruje się właśnie na obszarach takich jak innowacje, zdrowie, ochrona środowiska, przeciwdziałanie pandemii - podkreśla Jarosław Klimczak, prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

Najważniejszymi czynnikami pomagającymi dalszy rozwój turystyki medycznej jest kształcenie wyspecjalizowanych kadr. Konieczny jest też rozwój innowacyjny technologicznych, który pozwoli na wzmocnienie polskiej turystyki. Jak zauważają osoby zaangażowane w rozwój tego sektora turystycznego, równie ważna okazuje się koordynacja ekosystemu zdrowia, co wiąże się z gromadzeniem danych o pacjencie.

  • Systemy informatyczne niewątpliwie pomagają w tym, żeby dane podążały za danym pacjentem, żeby z każdego miejsca na świecie miał on do nich dostęp i żeby mógł je skonsultować ze specjalistami z różnych ośrodków medycznych. Aby mogło to w ten sposób funkcjonować, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura i szeroko zakrojona współpraca pomiędzy placówkami medycznymi czy innymi wyspecjalizowanymi placówkami świadczącymi usługi w zakresie turystyki medycznej - podkreśla dyrektor generalny Philips Health System Polska.

Źródło:www.rynekzdrowia.pl

Fot. Shutterstock dla www.rynekzdrowia.pl