MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Wiele głosów w jednym celu: zdrowe życie na Warmii i Mazurach

Wiele głosów w jednym celu: zdrowe życie na Warmii i Mazurach

W czasie konferencji "Zdrowe życie" ludzie związani z naszym regionem, specjaliści, przedsiębiorcy i samorządowcy, a także goście, rozmawiali o nowej inteligentnej specjalizacji na Warmii i Mazurach, jaką może być zdrowe życie. Grupa WM, wydawca "Gazety Olsztyńskiej" inspiruje i od początku wspiera pomysł rozwoju takiej specjalizacji jako szansy dla mieszkańców, biznesu i turystyki medycznej w naszej części Polski. Tu przedstawiamy redakcyjny skrót tego, czego mogliśmy się dowiedzieć na konferencji.

Gustaw Marek Brzezin,
marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Temat zdrowego życia jest bardzo istotny dla naszego regionu. Wiemy, że na Warmii i Mazurach jest ładnie i zdrowo, coraz częściej przekonują się o tym turyści, dzięki którym nasz region się rozwija. Naszym celem jest podtrzymanie tego rozwoju, który jest możliwy dzięki współpracy samorządów z przedsiębiorcami, szkołami i innymi instytucjami. Specjalizacja "Zdrowe życie" za granicą zwiększyła ilość miejsc zatrudnień, przyśpieszyła rozwój gospodarczy regionu. Mamy potencjał na rozwój w tym kierunku, który przyciągnie nowych inwestorów. Jest to szansa na zwiększenie ruchu turystycznego, rozwój gospodarczy i infrastruktury, wzrost rozpoznawalności województwa na arenie międzynarodowej oraz polepszenia usług medycznych.

Jacek Protas (PO),
poseł na Sejm RP

Nasz region, który charakteryzuje się pięknem przyrody, czystym powietrzem i środowiskiem, powinien rozwijać się dzięki usługom. Od dłuższego czasu turystyka nadaje ton tego rozwoju, jednak od jakiegoś czas sama branża turystyczna nie jest wystarczająca. Poszukujemy oryginalnych form zapraszania tutaj mieszkańców Polski czy Europy czy świata i widząc potrzebę rozszerzania usług o usługi zdrowotne, diagnostykę, rehabilitację - taki kierunek województwo warmińsko-mazurskie obrało.

Jacek Wiśniowski,
burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Mam nadzieję, że zdrowe życie nasz połączy i nasz region będzie miał zdrową specjalizację. Lidzbark Warmiński postawił na 4 kierunki rozwoju: sport, turystyka, mikro i małe przedsiębiorstwa oraz uzdrowisko, którego celem jest zarówno leczenie, jak i zapobieganie chorobom. Mamy nadzieję, że za parę lat nasze miasto będzie nazywane Zdrojem. Staramy się realizować nasze projekty tak, by współpracowały ze sobą, uzupełniały się. Możliwości uzdrowiskowe są ogromne, będzie w nim prowadzona zorganizowana działalność lecznicza, wody lecznice przyśpieszą zdrowienie organizmu i mają działalność profilaktyczną.

Jarosław Tokarczyk,
prezes Grupy WM

Zdrowie w ostatnim czasie ma dla nas wszystkich inne znaczenie. Jako Grupa WM staramy się wyłaniać istotne tematy dla naszego regionu. Celem tych działań jest poprawa życia naszych mieszkańców. Korzystając z okazji chcę zaprosić na V Kongres Przyszłości, który odbędzie się już w listopadzie w Olsztynie, gdzie temat zdrowego życia będzie jednym z wiodących.

dr Jarosław Klimczak,
prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Turystyka zdrowotna jest szerszym pojęciem niż turystyka medyczna. Nasz region również ma predyspozycje do stania się centrum turystyki zdrowotnej. Wielu inwestorów w ciągu ostatnich lat przeniosło siedziby firm właśnie do naszego regionu, ponieważ liczą na to, że specjalizacja zdrowego życia będzie się rozwijać. Dzięki tej specjalizacji skorzystają też inne branże, zwłaszcza turystyczna. Jesienią tego roku chcemy uruchomić pierwsze turnusy medycyny regeneracyjnej w naszych hotelach. Dążymy do czegoś, co jeszcze 3 lata temu wydawało się niemożliwe, a teraz jest w zasięgu naszej ręki. Musimy stworzyć rozwiązanie, które połączy obiekty medyczne i turystyczne. Czy jest to możliwe? Oczywiście!

Marta Piskorz,
dyrektor Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy Terytorialnej

Inteligentna specjalizacja "Zdrowe życie" to nie tylko turystyka zdrowotna, ale też produkty, usługi, innowacje technologiczne. Nasz plan działania skupia się na naszych przedsiębiorcach i na diagnozie naszego potencjału. W naszym rozumieniu zdrowe życie to p nie tylko branża turystyczna, ale też producenci sprzętu medycznego, nowinki technologiczne, usługi medyczne, senioralne, rehabilitacyjne, rozwiązania informatyczne w ochronie zdrowia, zrównoważone środowisko. Chcemy, by przedsiębiorcy związani z sektorem medycznym byli traktowani tak jak sektor meblarski i turystyczny, czyli w sposób priorytetowy.

Andrzej Dowgiałło,
prezes Grupy Anders

Specjalizacja „zdrowe życie” powinna być u nas od dawna. Nasz region ma do tego najlepsze predyspozycje. Nasz region jest wyjątkowy w skali nie tylko polskiej, ale i europejskiej. Turystyka zdrowotna jest dla nas wielką szansą. Jako region wykonaliśmy bardzo dużo w kierunku zdrowia i jego promocji.
Tysiące obiektów w naszym regionie kwalifikuje się do specjalizacji „zdrowe życie”, jednak nie daje to gwarancji, że te miejsca będą się cieszyły się zainteresowaniem, dlatego trzeba zadbać o promocję. Zdrowe życie jest naszym priorytetem i powinniśmy zrobić wszystko, by umożliwić jego rozwój.

prof. UWM, dr hab. Jerzy Przyborowski,
rektor UWM

Wkład naszego uniwersytetu w specjalizację „zdrowe życie” skupia się głównie na otworzeniu kierunków medycznych. Decyzja o kształceniu medycznym na UWM zapadła kilkanaście lat temu, od tamtego czasu wprowadziliśmy kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo czy ratownictwo medyczne. Rozpoczęliśmy przebudowę Szpitala Uniwersyteckiego, zainwestowaliśmy ponad 170 mln zł w infrastrukturę medyczną. Realizujemy również projekty badawcze, Collegium Medicum prowadzi innowacyjne badania. Co będzie dalej? Zależy nam na budowie wysokospecjalistycznego szpitala klinicznego, utworzeniu nowych kierunków medycznych. Wizja rozwoju dla młodych ludzi jest priorytetem, bo dzięki temu zdecydują się na pozostanie w naszym regionie.

Adam Wawoczny,
prezes zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej.

W czasie konferencji został podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie turystyki zdrowotnej pomiędzy Śląską Organizacją Turystyczną i Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną (reprezentowaną przez Jarosława Klimczaka)

Marcin Bruszewski,
dyrektor generalny Philips Health Systems

Każdy z nas musi dbać o zdrowie własne i innych - i tu chcemy być pionierami. Chcemy być w głównych ośrodkach w Polsce, bo wiemy, że tam się zmienia przyszłość, tam tworzy się medycyna przyszłości. Dlatego zależy nam na stworzeniu szpitala przyszłości, który funkcjonuje jako elastyczna sieć połączona cyfrową infrastrukturą, w której pacjent znajduje się w centrum uwagi, opieka medyczna świadczona jest poza murami placówki medycznej oraz możliwa jest zdalna diagnostyka.


Jacek Walukiewicz,
President of the Board Constant Care

Naszym celem jest stworzenie nowego operatora medycznego. Uważam, że takie ośrodki są naszą przyszłością. Współpracujemy z firmą Cyberdyne, która pracuje nad stworzeniem egzoszkieletu, który umożliwi osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się, normalne funkcjonowanie. Aby wszelkie rozwiązania, o których tu mówimy, były możliwe, trzeba przygotować ludzi i zaplecze, by korzystać z nowoczesnych technologii. I budowa tu pewnego centrum, zaplecza merytorycznego, jest jedynym słusznym kierunkiem.


Jacek Pokorski,
Senior Bussines manager Medtronic Poland Sp. z o.o.

Medtronic jest największą firmą zajmującą się technologiami medycznymi.Zaczęliśmy od systemów monitorujących zaburzenia rytmu serca, teraz 10 proc. naszej pracy jest poświęcona diagnostyce, a 90 proc. terapiom małoinwazyjnych. Leczymy od góry głowy do stóp, każdą część ciała, nerwy i naczynia krwionośne. A jeśli chodzi o niezwykle obiecujący program turystyki medycznej, to warto zauważyć, że Polacy coraz więcej wydają na prywatne leczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do terapii, które są bezpieczne dla pacjenta i pozwalają na szybki powrót do zdrowie. Dlatego turystyka medyczna ma sens i przyniesie bardzo duże korzyści.


Maciej Zinka,
wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Meden-Inmed Sp. z o.o.

Jesteśmy polską i rodzinną firmą. Wszystkie sprzęty produkujemy w Polsce. Zależy nam na rozwoju polskiej gospodarki, chcemy dobrze i skutecznie doradzać naszym klientom przy wyborze sprzętu medycznego i prowadzimy przez proces pozyskania środków unijnych. W woj. warmińsko-mazurskim mamy 4 ośrodki, które korzystają z technologii zrobotyzowanych i pozyskiwały środki unijne: w Ełku, Iławie, Gołdapii i Olsztynie. Oprócz medycyny pacjentom potrzebny jest również relaks i odpoczynek, dlatego korzystamy z rozwiązań stosowanych w sferze wellness&spa.


Krzysztof Cygoń,
wiceprezes zarządu, dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego Technomex Sp. z o.o.

Nasza firma powstała w 1987. Zajmujemy się głównie rehabilitacją i ortopedią. Mamy swoje oddziały w każdym województwie, współpracujemy z uczelniami, wprowadzamy na rynek najnowocześniejsze technologie diagnostyczne i rehabilitacyjne. Organizujemy również wiele akcji społecznych promujących nowoczesne technologie. Zależy nam na pracy nad egzoszkieletem, który staje się coraz bardziej popularny i dostępny. Prowadzimy również własne badania.


Tomasz Kościelny,
prezes Mediguard S.A.

Jesteśmy związani z gromadzeniem danych i analizowaniem ich, tworzymy system centralny przy którym współpracujemy z Microsoftem. Naszym celem jest diagnoza pacjenta i wspomaganie lekarza. Chcemy, by lekarz cały czas przez system monitorował pacjenta w warunkach domowych. W tej chwili mamy kilkadziesiąt urządzeń zintegrowanych do systemu. Stworzyliśmy mobilne centrum diagnostyki, czyli walizkę z urządzeniami telemedycznymi, które przesyłają dane pacjenta.


Andrzej Siuta,
właściciel firmy Aspamet

Jesteśmy małą rodzinną firmą. Od 12 lat zajmujemy się branżą ochrony środowiska. Drugim podstawowym walorem Warmii jest środowisko i bez zadbania o nie, cały projekt „zdrowe życie” nie uda się. W sposób inżynierski obsługujemy w oczyszczalni ścieków, ostatnio uczestniczyliśmy w rozmowach dotyczących modernizacji oczyszczalni w Olsztynie. Branża turystyczna obciąża środowisko, by sprostać jej wymaganiom są potrzebne inne rozwiązania energetyczne: np. wykorzystanie gazu w procesie kogeneracji, czyli podczas zużywania gazu produkujemy energię cieplną i elektryczną.


Michał Danowski,
prezes AccessMedica

Zajmujemy się dostarczeniem usług do pacjentów.Naszym zadaniem jest przygotowanie medycznego obiektu hotelowego do tego, by przez cały rok funkcjonował w warunkach rentownych. Współpracujemy z wieloma lekarzami z różnych specjalizacji. Zależy nam na połączeniu sztukę zarządzania z usługami medycznymi. Współpracujemy również z jednostkami naukowymi, by rozwijać jakość naszych usług. Chcemy zaadaptować obiekt hotelowy w Olsztynie na cele realizacji gwarantowanych świadczeń rehabilitacji leczniczej.


Hanna Wojciechowska,
prezes zarządu Schiller Poland Sp. z o.o.

Wprowadzamy nowatorskie rozwiązania w zakresie kardiologii, pulmonologii, ratownictwa medycznego oraz systemów IT. Pokazujemy sztukę ukrytą w diagnostyce i ratowaniu życia. Reprezentujemy szwajcarską jakość budowaną w ramach dynamicznie rozwijającej się firmy rodzinnej, produkujemy w Europie i prowadzimy globalne sieci sprzedaży. Bardzo dbamy również o bezpieczeństwie danych medycznych, nasze rozwiązania są oparte o najnowsze technologie. Naszym użytkownikom proponujemy bezpłatne aktualizacje oprogramowania przez cały okres użytkowania. Prowadzimy naszą działalność w inny sposób niż nasza konkurencja.

Andrzej Czech,
prezes zarządu Brontes Processing

Technologie VR i diagnostyka medyczna łączą się. System VAST.Rehab to platforma oprogramowania, która za pomocą gier komputerowych aktywizuje pacjentów do aktywnej terapii. Ten system nie zastępuje rehabilitacji, ale pozwala ją obiektywnie ocenić. Gry motywują pacjentów i są wolne od fizycznych ograniczeń, dają nieskończoną ilość możliwości i zapewniają stały poziom trudności, który jest niezbędny dla adaptacji pacjenta do stawianych mu wymagań. Spektrum zastosowania tego systemu jest ogromne, ułatwia on tworzenie planów i szablonów terapeutycznych dla konkretnej grupy pacjentów.

Źródło: gazetaolsztynska.pl