MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Mielec konsultował strategię dla Podkarpacia

Mielec konsultował strategię dla Podkarpacia

Na Podkarpaciu trwa maratonu konsultacji Regionalnej Strategii Innowacji. Mieleckie spotkanie konsultacyjne odbyło się w inkubatorze IN-TECH1 Agencji Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu. Samorząd Województwa reprezentował marszałek Władysław Ortyl. Poniedziałkowa konferencja poświęcona była najbardziej znanej inteligentnej specjalizacji województwa czyli „Lotnictwu i Kosmonautyce”. Uczestniczył w niej również prezydent Mielca Jacek Wiśniewski oraz prezes ARR MARR Antoni Górski. Spotkanie rozpoczął marszałek Władysław Ortyl, który przedstawił zarys głównych założeń strategii.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP) to dokument, który jest swego rodzaju programem rozwoju gospodarczego dla regionu. RSI ma też służyć realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030, gdyż stanowi jej uszczegółowienie w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, a także zagadnień związanych z kształceniem kadr na potrzeby gospodarki. Co istotne, przyjęcie RSI WP 2021-2030 jest jednym z warunków dla uruchomienia Funduszy Europejskich. W przyszłym okresie finansowania Unii Europejskiej Podkarpackie otrzyma o 67 mln euro więcej niż w poprzednim rozdaniu na lata 2014-2020. W sumie będzie to prawie 2,2 mld euro - powiedział Władysław Ortyl.


W pracach nad tworzeniem RSI brali udział eksperci oraz przedstawiciele m.in. przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych, samorządów, instytucji otoczenia biznesu. Konsultowana nowa Regionalna Strategia Innowacji jest kontynuacją poprzednich i ma być narzędziem dla zarządu województwa do oddziaływania na sferę gospodarki.

Część merytoryczną omawiali w Mielcu dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Agnieszka Czuchra z Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości oraz Paweł Wais z Departamentu Rozwoju Regionalnego. Po nich rozpoczęła się dyskusja, w której uczestniczyli głównie przedstawiciele świata gospodarki. 

Padały pytania o możliwości jakie niesie ze sobą nowa perspektywa, przedsiębiorcy dzielili się także spostrzeżeniami z obecnie trwającego okresu programowania. Nie zabrakło tematów związanych z szeroko pojętym kapitałem ludzkim, dostępnością do wykwalifikowanych kadr oraz z ich kształceniem. Eksperci odpowiadali także na pytania o miejsce w strategii przedsiębiorców z tych branż, które nie wpisują się w tzw. inteligentne specjalizacje województwa.

Wczorajsza dyskusja pokazała jak ważny jest Mielec na mapie gospodarczej kraju i Podkarpacia. 

- Mamy tu firmy lotnicze, motoryzacyjne, z wielką mocą wchodzi elektro mobilność. Regionalna Strategia Innowacji jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy inwestują w innowacje, rozwijają nowe technologie, prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Kierujemy się do przedsiębiorców, bo oni w aktualnej perspektywie bardzo dobrze korzystali ze środków europejskich zarówno z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego jak i programów krajowych. Stawia nas to na wysokim miejscu w rankingach krajowych. Konkurujemy z Warszawą, gdzie przecież tych firm mamy o wiele mniej niż n Mazowszu. Chcemy aby ten trend był dalej podtrzymany – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Konsultacje, które rozpoczęły się na Podkarpaciu 5 sierpnia potrwają do 20 września i prowadzone są na terenie całego województwa. Informacje dotyczące planowanych spotkań konsultacyjnych publikowane są na stronie RSI. Zgłoszenia na poszczególne spotkania konsultacyjne można dokonywać poprzez link: Konsultacje RSI.

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz link do formularza do zgłaszania uwag znajduje się pod linkiem: (Formularz zgłaszania uwagi RSI). Termin do zgłaszania uwag upływa 20 września 2021 r.

Źródło: hej.mielec.pl/

fot. redakcja hej.mielec