MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Regionalne Forum Innowacji 2021. Nauka i technologia szansą dla biznesu.

Regionalne Forum Innowacji 2021. Nauka i technologia szansą dla biznesu.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z Centrum Inteligentnego Rozwoju, zaprasza na Regionalne Forum Innowacji w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju - wydarzenia poświęconego upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mają szansę na sukces rynkowy i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia już teraz lub w ciągu najbliższych lat.

Tegoroczna edycja Forum Regionalnego Rozwoju (RFI) odbywać się będzie w tradycyjnej formule stacjonarnej, co napawa optymizmem i cieszy niezmiernie, gdyż w obecnych czasach bezpośrednie relacje interpersonalne są niezwykle cenne i wciąż jeszcze deficytowe. RFI umożliwi uczestnikom swobodny dialog w trakcie wydarzenia oraz w kuluarach, wymianę cennych opinii i doświadczeń, by stać się niepowtarzalną okazją do nawiązania inspirujących kontaktów biznesowych.

Już 28 września w Hotelu Copernicus w Toruniu będziemy promować inteligentne specjalizacje naszego województwa i trendy gospodarcze oraz dzielić się praktyczną wiedzą na temat nowoczesnych technologii. Wszystko to podczas prelekcji i paneli dyskusyjnych. W trakcie uroczystej Gali wydarzenia zostaną także wręczone nagrody w Konkursie Liderów Pomorza i Kujaw.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Jak zawsze głównym celem Regionalnego Forum Innowacji jest promocja Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nowoczesnych trendów gospodarczych oraz przekazanie jak

największej ilości praktycznej wiedzy na temat błyskawicznie rozwijających się nowoczesnych technologii, i ich wpływu na przedsiębiorców i cały region.

Podczas tegorocznej edycji RFI, dyskusje oraz prelekcje przedstawicieli sektora publicznego, naukowego oraz innowacyjnych firm technologicznych, zgrupowane będą wokół pięciu bloków tematycznych - od cyfrowej transformacji w obszarze medycyny, poprzez innowacje w przemyśle spożywczym, nowe modele biznesowe Gospodarki Obiegu Zamkniętego aż po cyberbezpieczeństwo gospodarki.

Telemedycyna, jej postrzeganie i możliwości

Pandemia COVID-19 wywróciła branżę ochrony zdrowia i sektora life science do góry nogami i spowodowała, iż segment farmaceutyczny, biotechnologiczny oraz technologii medycznych stanął przed naporem zupełnie nowych wyzwań. Podczas pierwszej debaty: „Zdrowie na telefon – cyfrowa transformacja w obszarze medycyny" nasi eksperci przedyskutują dobre praktyki w dziedzinie transformacji cyfrowej w medycynie, innowacyjnych wdrożeń a także rozwiązań telemedycznych mających wpływ na ochronę zdrowia.

Rozwiązania wdrożone w sektorze publicznym zostaną omówione na przykładzie Szpitala im. dra J. Biziela w Bydgoszczy, a w sektorze prywatnym - w oparciu o doświadczenia Grupy Lux Med. Za sprawą Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza dowiemy się jak z istniejącego potencjału korzystali lokalni przedsiębiorcy branży IT i nowych technologii, jak dotychczas przebiegała współpraca z ośrodkami ochrony zdrowia i wreszcie jakie są prognozy i szanse rozwoju telemedycyny w najbliższej przyszłości.

Podczas tego spotkania usłyszymy także o projekcie strategicznego dokumentu, który określa główne wyzwania oraz kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Automatyzacja procesów, globalizacja i szybkość reakcji

W ramach drugiego panelu dyskusyjnego „Innowacje w przemyśle spożywczym – kogo na to stać?" zaproszeni goście pokażą jak w obliczu pojawiających się wyzwań zmienia się przemysł spożywczy, który musi stawać się bardziej innowacyjny by konkurować na otwartym, globalnym rynku. Podamy przykłady firm, które odnoszą sukces, nie zawsze dysponując wystarczającym kapitałem inwestycyjnym. Podejmiemy się próby odpowiedzi na pytanie czy innowacje dotyczą tylko stabilnych, ugruntowanych biznesów i dużych przedsiębiorstw. Porozmawiamy o możliwościach finansowania inwestycji oraz realizacji takich projektów przy wsparciu krajowych programów B+R, dofinansowanych ze środków unijnych.

Wyzwania w zakresie zapewnienia wysokiej jakości, spełnienia wymagań w dobie pandemii, dopasowania do szybkich zmian nawyków żywieniowych klientów czy zglobalizowanie łańcuchów dostaw, wymagają od producentów stosowania elastycznych procesów zarządzania produkcją. Niezbędnym staje się stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji czy IoT.

Natomiast w zakresie sesji prelekcyjnych „Nowe modele biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego" zaproszeni eksperci zademonstrują m.in. możliwości tworzenia zamkniętych pętli procesów biznesowych, gdzie nowopowstałe odpady są używane jako surowce w innych etapach produkcyjnych. Ponadto, przedstawimy możliwości pozyskania finansowania działań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego oraz podamy case study firmy, która z powodzeniem wdrożyła tego typu cyrkularny model biznesowy (gospodarka o obiegu zamkniętym – GOZ).

Cyfrowe bezpieczeństwo nowoczesnej gospodarki

Trzy ostatnie bloki paneli dyskusyjnych: „Transformacja cyfrowa gospodarki – cyberbezpieczeństwo", „Inteligentne rozwiązania technologiczne w przemyśle – Internet Rzeczy"), „Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych" to odpowiedź na galopującą rewolucję cyfrową, która w czasach post-COVID’owych nadal wyznacza trendy w nauce i biznesie.

Cyberbezpieczeństwo bywa określane jako cel strategiczny, do którego powinniśmy dążyć w naszych organizacjach. Staje się ono szczególnie ważne, gdy za pośrednictwem sieci zaczynamy przetwarzać coraz więcej wrażliwych danych związanych ze zdrowiem, finansami czy funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Znaczenie zagadnień związanych z obszarem cyberbezpieczeństwa i technologii IoT jest więc nie do przecenienia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

W trakcie RFI nasi eksperci pochylą się nad kwestiami świadomości organizacji, wyzwań, istniejących barier, najczęściej popełnianych błędów i sugerowanych rozwiązań, m.in. z pomocą możliwości jakie stwarza sztuczna inteligencja. Podczas spotkania pokażemy także czym są Huby Innowacji Cyfrowych, jak duże znaczenie zyskują i jakiego wsparcia udzielają małym i średnim przedsiębiorcom, a także jakie są widoczne trendy i przewidywania w obszarze cyfryzacji.

Kujawsko-Pomorscy Liderzy Innowacji

Ostatnim punktem programu RFI będzie uroczysta gala wręczenia nagród w XIII edycji Konkursu Liderów Innowacji Pomorza i Kujaw. Jak co roku do udziału w konkursie zaprosiliśmy mikro-, małe, i średnie przedsiębiorstwa z regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe i zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu i/lub wdrażaniu innowacji w zakresie produktowym, serwisowym i technologicznym.

FRI jest organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego obchody zwieńczone galą po raz trzynasty przygotowuje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wydarzenie jest współfinansowane przed Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalne Forum Innowacji odbędzie się 28 września br. w Copernicus Toruń Hotel, przy ul. Bulwar Filadelfijski 11. Udział jest bezpłatny. Rejestracji na Regionalne Forum Innowacji należy dokonać do dnia 23 września 2021 r.

Aby wziąć uczestniczyć w wydarzeniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Więcej informacji na stronie Forum Inteligentnego Rozwoju.

https://irforum.pl/regionalne-forum-innowacji/

Źródło: www.tokfm.pl