MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Misją BGK jest zrównoważony rozwój - to nasza nowa strategia Banku na ten rok

Misją BGK jest zrównoważony rozwój - to nasza nowa strategia Banku na ten rok

Rozmowa z Beatą Rapą, dyrektorem Regionu Podkarpackiego Banku Gospodarstwa Krajowego, o strategii BGK i działaniach tego banku podejmowanych na rzecz firm i instytucji działających na Podkarpaciu.

Jak wygląda decentralizacja w Banku Gospodarstwa Krajowego i jaki jest cel przeprowadzanych zmian?
Bank jest podzielony na 16 oddziałów wojewódzkich, które nazywamy regionami. To są placówki dopasowane do lokalnej specyfiki i potrzeb naszych partnerów. Oprócz tego w 2018 roku rozpoczęliśmy działania związane z tworzeniem przedstawicielstw BGK za granicą. Celem ich funkcjonowania jest przede wszystkim promocja polskiej gospodarki i strategii rozwoju na arenie międzynarodowej, przekazywana do regulatorów i instytucji finansowych, wsparcie polskich przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej, a także aktywny udział w procesie tworzenia i zmian międzynarodowych aktów prawnych. Mamy już swoje przedstawicielstwa w Europie, planujemy również otwarcie placówek w Stanach Zjednoczonych i Azji.

W takim razie jak wygląda taka strategia biznesowa dla Podkarpacia?
Strategia Regionu Podkarpackiego Banku Gospodarstwa Krajowego jest ściśle powiązana ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030. Fundamentem działań w naszym Regionie jest model biznesowy BGK - to założenia misji i wizji rozwoju naszej organizacji, pozwalają na skuteczne wdrażanie rozwiązań i instrumentów wsparcia dla naszych interesariuszy.

Ma to związek z faktem, że Podkarpacie ma unikalne położenie geograficzne?
To fakt. Województwo podkarpackie to z jednej strony znajduje się, po wewnętrznej granicy Unii Europejskiej, a z drugiej strony to część tzw. ściany wschodniej. Takie usytuowanie oraz słabsze w porównaniu z resztą Polski dane ekonomiczne były przyczynkiem do stworzenia bardzo ambitnej strategii rozwojowej dla tego województwa. Stąd też na Podkarpaciu mocno inwestujemy przede wszystkim w przemysł lotniczy – jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie. Jest to jedna z naszych inteligentnych specjalizacji. Dane statystyczne wskazują, że przemysł z branży Lotnictwo i Kosmonautyka jest w 90% skoncentrowany na Podkarpaciu, dając zatrudnienie dla 22 tysięcy osób wykwalifikowanej kadry.

Jakie dziedziny i branże, oprócz lotniczej, znajdują się jeszcze wśród naturalnych waszych partnerów zwłaszcza w zakresie finansowania inwestycyjnego?
Nasz Region kojarzony jest również, jako ten z jedną z najdłuższych średnich życia mieszkańców. Znalazło to odzwierciedlenie w kolejnej naszej specjalizacji wojewódzkiej – Jakość życia. W tym obszarze, jako Region BGK jesteśmy bardzo aktywni głównie w sferze finansowania procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych w naszych SP ZOZ, gdyż ta specjalizacja jest wprost powiązana z ochroną zdrowia. Ponadto dbamy o realizacje projektów mających związek z ochroną środowiska i działaniami proekologicznymi. Jako Region BGK współpracujemy z większością Jednostek Samorządu Terytorialnego i wspólnie realizujemy projekty służące lokalnym społecznościom w celu poprawy jakości życia.
Region ten jest ponadto bardzo zróżnicowany pod względem uprzemysłowienia. Jest to historyczna pozostałość po Centralnym Okręgu Przemysłowym. Stąd północna część województwa jest bardziej uprzemysłowiona. Natomiast południe, to tereny bardzo atrakcyjne turystycznie. Ciekawostką może być fakt, że aż 32 procent przedsiębiorców podkarpackich jest zrzeszonych w klastrach, z których najbardziej znany to Dolina Lotnicza. Nikogo nie dziwi też fakt, że większość firm ma tu bardzo długą historię działalności.

No właśnie, w waszych materiałach promocyjnych dość często podejmuje się kwestię COP-u. Na ile aktualne jest jeszcze to podejście?
Z dziedzictwem COP – jako BGK bardzo mocno się utożsamiamy. Nie tylko finansujemy firmy będące następcami tych powstałych w okresie II Rzeczpospolitej. W bieżącym roku finalizujemy też proces współfinansowania budowy Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Poza wdrożeniem standardowych instrumentów potrzebnych do otworzenia muzeum, BGK pomógł w zakupie i sprowadzeniu do Polski bezcennego zabytku polskiej inżynierii – jednego z ostatnich istniejących silników lotniczych PZInż. Major przeznaczonych do samolotu RWD–17, szczęśliwym zrządzeniem losu odnalezionego na Białorusi. W latach 1935-1939 w zakładach PZL w Rzeszowie powstało ich niespełna 100 sztuk. Do dzisiaj istnieje tylko pięć z nich. Otwarcie stałej wystawy BGK – jako podmiotu finansującego budowę COP - w ramach tego muzeum - to precedens w skali kraju.

Czy Region Podkarpacki BGK obejmuje swoim zasięgiem całe województwo?
Tak, nasza siedziba mieści się w Rzeszowie, przy ulicy Rejtana 20 b. To właśnie z tego miejsca wyruszamy do interesariuszy z całego Podkarpacia. Ich profil jest tak zróżnicowany jak nasze całe województwo. Wspomniałam o południowej części województwa podkarpackiego, która nieodłącznie kojarzy się z Bieszczadami. Jako Bank mamy ofertę również dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystycznej – dla nich dedykowany jest program Turystyka Polska Wschodnia. Daje on możliwość realizacji projektów służących turystom również tym chcącym skorzystać z aktywnej formy wypoczynku na popularnym Szlaku Rowerowym Green Velo.

Czy Regiony BGK również angażują się w rozwój współpracy gospodarczej z zagranicą?
Zdecydowanie tak. Oferujemy wsparcie dla polskich przedsiębiorstw na rynkach podwyższonego ryzyka, gdzie mamy warunki dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych interesariuszy. Naszą misją w tym zakresie jest wiele dostępnych produktów, w tym akredytywy, gwarancje, kredyty dla nabywcy, finansowanie ekspansji zagranicznej. Mamy bogate doświadczenie we wspieraniu eksportu i inwestycji polskich firm na sześciu kontynentach – aktualnie obsługujemy 73 kraje. Dość powiedzieć, że jeszcze w 2014 r. było ich zaledwie 9. To też pokazuje pewien trend w rozwoju naszych partnerów – te liczby są naprawdę imponujące.

Źródło: nowiny24.pl