MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040) - kalkulacja ceny

Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040) - kalkulacja ceny

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040. Przez prognozowanie Zamawiający rozumie planowanie działań administracji publicznej, dostosowanych do obecnych i przyszłych trendów rozwojowych, wyzwań społeczno-gospodarczych, uwzględniając przy tym dostępne zasoby i potencjały rozwojowe w obszarach zidentyfikowanych jako priorytetowe dla konkurencyjności polskiej gospodarki.

Aby dostosować działania administracji publicznej w obszarze polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej, niezbędne jest dokonanie przeglądu obecnych priorytetów na rzecz rozwoju gospodarki, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, zrozumienie nowych potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, uwzględnienie zmieniających się trendów (m.in. technologicznych, konsumenckich) i zaplanowanie działań, które pozwolą odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania, a także przygotować się na przyszłe zmiany. W tym celu najbardziej zasadną metodologią jest zastosowanie analizy typu foresight, która uwzględnia doświadczenia z przeszłych wydarzeń, bierze pod uwagę dostępne zasoby i potencjały, a także przyszłe czynniki zmian.

Szczegóły zamówienia oraz formularz ofertowy dot. szacunku cenowego znajdują się w załączniku.

Kalkulację ceny netto zamówienia należy złożyć w terminie do 13 grudnia 2021 r. w formie elektronicznej na adres: justyna.gorzoch@mrit.gov.pl

Źródło i materiały do pobrania: www.gov.pl